Amniyosentez Nedir? Hangi Durumlarda Gereklidir?

Amniyosentez Nedir Hangi Durumlarda Gereklidir

Amniyosentez hamilelik sürecinde önemli bir tıbbi prosedürdür. Hamilelerde yapılan bu test özellikle genetik bozuklukların tespitinde kullanılır. Amniyon sıvısının analiz edilmesiyle bebeğin sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler elde edilir. Bu işlem sırasında alınan sıvı bebeğin çevresini saran koruyucu katmandan çıkarılır. Test bazı riskleri beraberinde getirse de birçok aile için gereklidir. Özellikle yüksek risk taşıyan gebeliklerde bu test önerilir. Dolayısıyla doktorlar olası komplikasyonları değerlendirirken amniyosentezin avantajlarını ve risklerini dikkatlice tartarlar. Her durumda bu testin yapılması kararı titizlikle alınmalıdır.

Amniyosentez Nedir?

Amniyosentez hamilelik döneminde bebeğin genetik ve kromozomal sağlığını incelemek için yapılan önemli bir tıbbi işlemdir. Bu prosedür genellikle ikinci veya üçüncü trimesterde tercih edilir. Anne karnındaki bebekle ilgili detaylı bilgiler sunarak bazı genetik hastalıkların erken teşhisine imkan tanır. Amniyotik sıvı bebeği koruyan ve ona konfor sağlayan bir ortamdır. Bu sıvı içinde yer alan fetal hücreler çeşitli testlerle incelenir:

 • Kromozomal anormalliklerin belirlenmesi.
 • Genetik hastalıkların saptanması.
 • Bebeğin sağlık durumunun genel bir değerlendirilmesi.

Amniyosentez sırasında doktorlar çok dikkatli bir şekilde amniyotik sıvıdan örnek alır. Bu örnek laboratuvarda çeşitli testlere tabi tutulur. Test sonuçları ebeveynlere bebeğin sağlık durumu hakkında kesin bilgiler sağlar. Bu bilgiler hamileliğin geri kalan kısmında alınacak tedbirler ve yapılacak tıbbi müdahaleler açısından büyük önem taşır. Dolayısıyla bu test özellikle risk altındaki hamileliklerde büyük bir yardımcıdır. Her durumda amniyosentezin yapılması önerilmeden önce anne adayının sağlık durumu ve hamileliğin özellikleri göz önünde bulundurulur. Amniyosentez sağlık profesyonelleri tarafından titizlikle yürütülen bir süreçtir.

Amniyosentez Ne Zaman Yapılır?

Amniyosentez işlemi gebeliğin belirli dönemlerinde gerçekleştirilir. İdeal zaman aralığı gebeliğin ikinci trimesterinde, 15. ile 20. haftalar arasındadır. Bu dönem hem bebeğin gelişimi için önemli bilgiler sağlar, hem de işlem güvenliğini maksimize eder.

İkinci Trimester:

 • 15. haftadan itibaren genetik testlerin yapılması için en uygun dönemdir.
 • 20. haftaya kadar olan süre çeşitli genetik hastalıkların ve kromozomal bozuklukların tespit edilmesine olanak tanır.

Bazı özel durumlar amniyosentezin üçüncü trimesterde yapılmasını gerektirebilir. Bu durumlar şunları içerir:

Üçüncü Trimester:

 • Bebeğin akciğer gelişiminin değerlendirilmesi,
 • Rahim enfeksiyonlarının kontrol altına alınması,
 • Kan uyuşmazlığı gibi durumların yönetimi.
 • Aşırı amniyon sıvısının alınması gereken polihidramnios durumu.

Bu süreçler bebeğin sağlık durumu ve gebeliğin güvenliği açısından kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla doktorlar amniyosentezin zamanlamasını ve gerekliliğini her bir hasta için özel olarak değerlendirir. Böylece hem anne hem de bebek için en iyi sonuçların elde edilmesi amaçlanır. Amniyosentezin yapılacağı zaman dilimi bu faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir.

Amniyosentez Hangi Durumlarda Gereklidir?

Amniyosentez belirli durumlarda hamilelik sürecinin sağlıklı ilerlemesi için zorunlu hale gelebilir. İkinci trimesterde genetik testler ve taramalar sonucunda elde edilen bilgiler bu prosedürün yapılmasını gerektirebilir. Özellikle aşağıdaki risk faktörleri taşıyan gebeliklerde amniyosentez tavsiye edilir:

 • Ailede genetik hastalıkların öyküsü bulunması
 • Açık nöral tüp defektleri gibi yapısal anormalliklerin riski
 • Önceki çocuklarda genetik hastalıkların görülmesi
 • Anne karnındaki bebeğin cinsiyetine bağlı hastalıklar
 • Annenin yaşının 35 üzerinde olması
 • Anne adayının genetik taşıyıcı olması
 • Gebelik tarama testlerinde anormal sonuçların alınması

Üçüncü trimesterde ise amniyosentez farklı sağlık sorunlarının yönetimi için kullanılır. Bu durumlar arasında;

 • Bebeğin akciğer gelişiminin değerlendirilmesi
 • Rahim içi enfeksiyonların belirlenmesi
 • Kan uyuşmazlıklarının kontrolü bulunur.

Ek olarak anne karnında amniyon sıvısının aşırı miktarda bulunması durumunda yani polihidramnios teşhisinde fazla sıvının alınması için de amniyosentez uygulanabilir. Dolayısıyla amniyosentez sadece genetik test amaçlarıyla değil, aynı zamanda tedavi edici müdahalelerde de önem taşır.

Amniyosentez ile Hangi Hastalıklar Teşhis Edilebilir?

Amniyosentez ile tespit edilebilen hastalıklar ve durumlar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu test genetik ve kromozomal bozuklukların yanı sıra ciddi doğum kusurlarını belirlemede de etkilidir. Özellikle aşağıdaki hastalıklar ve sağlık sorunları için kullanılır:

 • Down sendromu
 • Tay Sachs hastalığı
 • Spina bifida
 • Anensefali

Ayrıca anne ve bebeğin kan gruplarının uyumsuzluğu gibi durumlar da bu test ile ortaya çıkartılabilir. Test annenin rahim içindeki bebeğin akciğerlerinin olgunlaşma durumunu kontrol etmek amacıyla da yapılabilir. Bu özellikle erken doğum riski taşıyan gebeliklerde kritik öneme sahiptir. Böylece doktorlar doğumun zamanlaması konusunda daha bilinçli kararlar verebilirler. Amniyosentez sırasında alınan amniyon sıvısı bebeğin sağlık durumu hakkında değerli bilgiler sağlar. Bu bilgiler erken müdahale ve tedavi planlaması için temel oluşturur. Dolayısıyla amniyosentez hem teşhis hem de tedavi yönetiminde önemli bir rol oynar. Her bir durum anne ve bebek sağlığını korumak adına dikkatle değerlendirilir. Testin yapılması potansiyel risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesinde yardımcı olur.

Amniyosentez Nasıl Yapılır?

Amniyosentez işlemi adım adım dikkatle uygulanır. İlk olarak anne adayının sağlık durumu değerlendirilir; tansiyon, kalp atış hızı ve solunum hızı gibi temel yaşamsal belirtiler kontrol edilir. Daha sonra ultrason yardımıyla bebeğin konumu ve amniyon sıvısının alınacağı uygun bölge belirlenir.

 • Ultrason kullanılarak bebeğin kalp atış hızı gözlemlenir.
 • Anne adayının kan uyuşmazlığı durumu kontrol edilir.

Steril koşullar altında amniyon sıvısının alınacağı bölge dezenfekte edilir. Anne adayı yatar pozisyonda sabitlenir ki bu durum işlem sırasında olası komplikasyonları azaltmayı amaçlar. İğne rahim duvarı aracılığıyla dikkatlice ilerletilir ve gerekli miktarda amniyon sıvısı çekilir. Bu işlem sırasında anne hafif bir ağrı veya kramp hissedebilir.

 • Alınan amniyon sıvısı miktarı planlanan testlere göre ayarlanır.
 • İşlem tamamlandıktan sonra iğne çıkarılır ve alınan bölge bandajla kapatılır.

Son kontrol olarak bebeğin kalp atışları ve annenin genel durumu tekrar gözden geçirilir. Eğer Rh uyuşmazlığı varsa anne adayına uyuşmazlık iğnesi uygulanabilir. Bu tedbir anne ve bebek arasında kan hücrelerinin karışması sonucu oluşabilecek problemleri önler.

Amniyosentez Testinden Sonra Süreç Nasıl İşler?

Amniyosentez testinden sonra süreç titizlikle yönetilir. İlk olarak annenin hayati belirtileri ve bebeğin kalp atışları düzenli aralıklarla kontrol edilir. Bu süre içerisinde annenin dinlenmesi önerilir. Test sırasında alınan amniyon sıvısı şüphelenilen genetik veya diğer sağlık sorunlarına yönelik detaylı laboratuvar analizlerine tabi tutulur. Analiz sonuçlarına göre aile genetik danışmanlık alabilir. İşlem sonrasında annede görülen hafif ağrı genellikle normal kabul edilse de belirtilerin şiddetlenmesi durumunda doktora başvurmak esastır.

Amniyosentez sonrasında dikkat edilmesi gereken belirtiler şunlardır:

 • Amniyosentez uygulanan bölgeden ya da vajinadan kan veya amniyon sıvısı sızıntısı
 • Ateş ya da titreme
 • Şiddetli karın ağrısı ve/veya kramp
 • Bebeğin hareketlerinde değişiklikler

Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Amniyosentez sonrası 24 saat boyunca yorucu aktivitelerden kaçınmak iyileşme sürecine katkı sağlar. Ayrıca anne adayının vücut sinyallerini dinlemesi ve herhangi bir anormallikte doktoruyla iletişime geçmesi büyük önem taşır. Bu süreçte alınan önlemler hem anne hem de bebek sağlığı için kritiktir.

Amniyosentezin Riskleri Nelerdir?

Amniyosentez prosedürü nadir de olsa bazı riskleri beraberinde getirir. Bu risklerin farkında olmak anne adayları için önem taşır. İşlem sonrası en sık karşılaşılan komplikasyonlar şunlardır:

 • Amniyon Sıvısı Sızıntısı: İşlem sonrasında amniyon sıvısı vajinadan sızabilir. Bu durum genellikle az miktarda sıvı ile sınırlı kalır ve çoğunlukla ciddi bir soruna yol açmaz.
 • Düşük Riski: İkinci trimesterde yapıldığında düşük riski azalmaktadır. Ancak 15. haftadan önce yapılan amniyosentezlerde bu risk artmaktadır.
 • İğne Yaralanması: Bebeğin işlem sırasında hareket etmesi sonucunda nadiren iğne yaralanmaları görülebilir. Bu bebeğin bir kolunu veya bacağını işlem bölgesine doğru hareket ettirmesiyle meydana gelir.
 • Rh Duyarlılığı: Bebeğin kan hücreleri amniyosentez sırasında annenin kan dolaşımına karışırsa kan uyuşmazlığı durumunda anne antikor üretebilir. Bu durumu engellemek için immunglobulin enjeksiyonu yapılır.
 • Enfeksiyon: Çok nadir olmakla birlikte amniyosentez rahim enfeksiyonuna yol açabilir. Bu nedenle işlem sonrası herhangi bir ateş durumunda doktora başvurulmalıdır.

Bu komplikasyonlar göz önünde bulundurulduğunda, amniyosentez yaptırmadan önce anne adayının doktoru ile riskler konusunda detaylı bir görüşme yapması gereklidir. Her ne kadar bu riskler nadir görülse de, olası etkileri anlamak ve bu bilgiyle donanmış olmak anne adayı için önemlidir. Bu şekilde karar verme sürecinde daha bilinçli ve hazırlıklı olunabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2nd Opinion
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
2nd Opinion