Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Gebelik Zehirlenmesi Preeklampsi Nedir Belirtileri Nelerdir

Preeklampsi gebelik döneminde karşılaşılan önemli bir sağlık sorunudur. Ancak her hamile kadın bu durumu yaşamaz. Tipik olarak hamileliğin ikinci yarısında ortaya çıkar. Bu komplikasyon yüksek tansiyon ve diğer ilgili semptomlarla kendini gösterir. Özellikle 20. haftadan sonra daha belirginleşir. Tedavi yöntemleri arasında kan basıncını kontrol altına almak bulunur. Bazen erken doğum yapılması gerekebilir. Bu süreçte doğru teşhis ve etkin tedavi yönetimi hayati önem taşır. Dolayısıyla preeklampsi hakkında bilinçli olmak hem anne hem de bebek sağlığı için kritik bir öneme sahiptir.

Gebelik Zehirlenmesi Nedir?

Gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen preeklampsi hamilelik sırasında ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur. Bu durum özellikle gebeliğin ikinci yarısından sonra belirginleşir. Hamile kadınlar arasında yüksek tansiyon ve protein kaybı ile karakterize edilir. Bu hastalığın ilerlemesi sonucunda eklampsi ve HELLP sendromu gibi daha ağır komplikasyonlar gelişebilir. Preeklampsi teşhisinde kullanılan hipertansiyon kriterleri şunlardır:

 • Hafif aralık hipertansiyon: En az dört saat arayla iki kez ölçülen 140 mmHg veya daha yüksek sistolik kan basıncı veya 90 mmHg veya daha yüksek diyastolik kan basıncı.
 • Şiddetli aralık hipertansiyon: Daha kısa zaman aralıkları ile 160 mmHg veya daha yüksek sistolik kan basıncı veya 110 mmHg veya daha yüksek diyastolik kan basıncı.

Bu kriterler gebeliğin 20. haftasından sonra değerlendirilmelidir. Bu semptomlar hastalığın tedavi edilmesi gerektiğinin önemli işaretleridir. Preeklampsi tanısı konulan kadınların düzenli tıbbi takip ve uygun tedavi alması gerekmektedir. Bu durum hem anne hem de bebek sağlığı için kritik öneme sahiptir.

Gebelik Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir?

Preeklampsi gebelik sürecinde ortaya çıkabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Tipik olarak yüksek tansiyon ile kendini gösterir ve bu durum genellikle rutin gebelik kontrolleri sırasında fark edilir. Ayrıca vücutta genel bir ödem yani şişlik gözlenebilir. Bu şişlik nedeniyle hızlı kilo artışı yaşanır. Gebelik zehirlenmesinin diğer belirtileri arasında şunlar yer alır:

 • Bulanık görme veya ışığa karşı aşırı hassasiyet gibi görme problemleri
 • Karnın sağ üst kısmında beliren ağrı
 • Omuzda meydana gelen ağrılar
 • Şiddetli ve sürekli baş ağrıları
 • Mide bulantısı ile kusma
 • Baş dönmesi hissi
 • İdrar miktarında gözle görülür azalma
 • Zihinsel durumda belirgin değişiklikler
 • Reflekslerde gözlemlenen zayıflama
 • İdrardaki protein miktarında artış bu da böbreklerde problem olduğunu işaret eder
 • Trombosit seviyelerinde düşüş kanın pıhtılaşma kapasitesini etkiler
 • Karaciğer enzimlerinde görülen yükselme karaciğerdeki sorunlara işaret eder
 • Nefes darlığına neden olan akciğerlerde sıvı birikimi

Bu belirtiler preeklampsi durumunda alınacak tedbirlerin belirlenmesinde ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılmasında kritik rol oynar. Dolayısıyla erken tanı ve etkin tedavi hem anne hem de bebek sağlığı için büyük önem taşır.

Preeklampsi Ne Kadar Yaygındır?

Preeklampsi gebelik sırasında meydana gelen bir sağlık sorunudur ve dünya çapında pek çok aileyi etkilemektedir. Hastalık genellikle gebeliğin ikinci yarısında ortaya çıkar ve etnik köken ile ırka bağlı farklılıklar gösterir. İstatistiklere göre dünya genelinde gebeliklerin yüzde 2 ila 8’ini etkiler. Özellikle Siyahi ve Hispanik topluluklarda daha yüksek oranlarda görülür. Bu durum ABD’deki bu gruplardaki anne ölümlerinin yaklaşık yüzde 26’sını oluşturur. Aşağıda preeklampsi ile ilişkilendirilen bazı risk faktörleri ve belirleyiciler sıralanmıştır:

 • Kronik hipertansiyon
 • Diyabet
 • Böbrek hastalıkları
 • Obezite
 • Kısa boy
 • Beslenme yetersizlikleri
 • Önceki gebeliklerde gebelik hipertansiyonu geçirmiş olmak
 • Genetik yatkınlık
 • Otoimmün hastalıklar
 • Hidatidiform mol
 • Çoğul gebelikler
 • Fetal makrozomi
 • İlk gebelik
 • İleri anne yaşı
 • Yüksek vücut kitle indeksi
 • Yardımcı üreme tekniklerinin kullanımı

Son araştırmalar özellikle gelişmekte olan ülkelerde Afrika ve Latin Amerika’da hastalığın daha yaygın olduğunu göstermektedir. Ayrıca Asyalı nüfusun daha düşük risk taşıdığı bildirilmiştir.

Gebelik Zehirlenmesi Nasıl Teşhis Edilir?

Preeklampsi tanısı belirgin semptomların yanı sıra özenli laboratuvar testleri gerektirir. Hastalar öncelikle detaylı bir sağlık öyküsü ve fiziksel muayene ile değerlendirilir. Daha sonra gebelikle ilişkili hipertansiyonun belirlenmesi amacıyla spesifik testler uygulanır.

İdrarda protein miktarını ölçen testler şunları içerir:

 • İdrar çubuğu testi (≥2+ sonuç alındığında),
 • 24 saatlik idrar toplama testi (≥300 mg protein tespit edildiğinde),
 • Protein/kreatinin oranı (0,3 veya daha yüksek olduğunda).

Tam kan sayımı ile trombosit düzeyi kontrol edilir (100 K/mm’den düşük trombosit sayısı trombositopeni olarak kabul edilir).

Tam metabolik panel aracılığıyla karaciğer ve böbrek fonksiyonları değerlendirilir. Bu testler karaciğer enzimlerinde ve serum kreatinin düzeylerinde önemli değişiklikleri saptar.

Eğer tipik belirtiler yani yüksek tansiyon ve proteinüri mevcut değilse diğer semptomlar tanı için göz önünde bulundurulur. Bu semptomlar arasında şiddetli baş ağrısı görme bozuklukları akciğer ödemi ve ciddi karaciğer fonksiyon bozuklukları yer alır. Her bulgu preeklampsi teşhisi için önemli olup herhangi bir önceden var olan durumu veya başka nedenleri dışlamak amacıyla değerlendirilir. Bu süreçte tanısal testlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması hem annenin hem de bebeğin sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir.

Hamilelikteki Diğer Tansiyon Sorunları Nelerdir?

Hamilelikte tansiyon sorunları sadece preeklampsi ile sınırlı değildir. Özellikle iki başka tansiyon sorunu daha sıklıkla görülür:

 • Kronik hipertansiyon: Bu durum hamilelikten önce de var olan ve devam eden yüksek tansiyon durumudur. Hamilelik sırasında varlığını sürdürebilir ve yönetimi özen gerektirir.
 • Gestasyonel hipertansiyon: Yalnızca gebelik döneminde ortaya çıkar. Preeklampsiye dönüşme riski taşımaz ancak yakın takip edilmesi gerekir.

Her iki durum da gebelik sürecini ve fetal sağlığı etkileyebilir. Bu nedenle hamilelikte tansiyon düzeylerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir. Böylece yüksek tansiyonun neden olduğu riskler en aza indirgenebilir. Hamilelik dönemindeki tansiyon problemlerinin farkında olmak sağlıklı bir gebelik için kritik önem taşır.

Her Tansiyon Yüksekliği Preeklampsiye Yol Açar Mı?

Gebelik süresince yaşanan yüksek tansiyon her zaman preeklampsi anlamına gelmez. Gebelik öncesi dönemde de yüksek tansiyon mevcut olabilir ve bu durum gebelik sırasında devam edebilir. Ancak preeklampsi özgül birtakım kriterlere dayanır:

 • Kan basıncının belirgin şekilde yükselmesi gerekir.
 • Bu yükselme genellikle gebeliğin 20. ile 30. haftaları arasında gözlenir.
 • Yüksek protein değerleri idrar testleriyle saptanmalıdır.

Bu koşulların varlığı standart yüksek tansiyon durumundan ziyade preeklampsiyi işaret eder. Dolayısıyla tansiyon yüksekliği olan her gebelik vakasının preeklampsi olup olmadığını belirlemek için bu özel belirtiler dikkatle incelenmelidir. Böylece hamilelikte gözlemlenen tansiyon yüksekliklerinin doğru bir şekilde yönetilmesi sağlanabilir. Bu süreç anne ve bebek sağlığını korumak için elzemdir.

Gebelikte Tansiyon Kaç Olmalı?

Gebelik döneminde tansiyon değerlerinin izlenmesi büyük önem taşır. Normal şartlarda sağlıklı bir bireyin tansiyonu 120/80 mm Hg civarında olur. Ancak hamilelik sürecinde bu değerlerin bir miktar yükselebileceği bilinir. Yine de belirli bir seviyenin üzerine çıkılması riskli kabul edilir. Özellikle hamilelikte tansiyonun 140/90 mm Hg ve üzerine çıkması potansiyel sağlık sorunlarını işaret eder. Bu durum aşağıdaki riskleri beraberinde getirebilir:

 • Ani tansiyon yükselmesi
 • Kronik hipertansiyonun tetiklenmesi
 • Preeklampsi gibi ciddi komplikasyonların gelişimi

Bu yüzden hamilelik döneminde tansiyon düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca yüksek tansiyonun saptanması durumunda hemen bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır. Bu kontroller hem annenin hem de bebeğin sağlığını korumak için elzemdir.

Gebelik Zehirlenmesi Risk Faktörleri Nelerdir?

Gebelik zehirlenmesi hamilelik sırasında ortaya çıkabilen bir durumdur. Bu komplikasyonun oluşum riskini artıran çeşitli faktörler vardır. Öncelikle daha önce gebelik zehirlenmesi tecrübesi yaşamış kadınlar yüksek risk altındadır. Ayrıca çoğul gebelikler ve ilk kez anne olacak kadınlar için de risk artmaktadır. Kronik sağlık sorunları olanlar özellikle yüksek tansiyon diyabet ve böbrek hastalığı bulunanlar bu durum için daha hassastır. Otoimmün hastalıkları olan kadınlar da riskli gruptadır. Aşağıdaki liste gebelik zehirlenmesi risk faktörlerini sıralamaktadır:

 • Çoğul gebelik
 • İlk gebelik
 • Kronik yüksek tansiyon
 • Diyabet
 • Böbrek hastalığı
 • Otoimmün hastalıklar
 • Tüp bebek tedavisi
 • Obezite
 • 40 yaş üstü hamilelik
 • Önceki ve mevcut gebelikler arasında çok kısa veya uzun süre olması
 • Ailede gebelik zehirlenmesi öyküsü

Bu faktörler preeklampsi gelişiminde önemli rol oynar. Hastaların geçmişi ve yaşam tarzı bu riskleri belirlemede kilit faktörlerdir. Özellikle sağlık geçmişi detaylı incelenmelidir.

Gebelik Zehirlenmesi Komplikasyonları Nelerdir?

Preeklampsi çeşitli ciddi sağlık komplikasyonlarına sebep olabilen bir gebelik durumudur. Özellikle hamilelik döneminin ikinci yarısında ortaya çıkar ve genellikle yüksek tansiyon ve proteinüri ile kendini gösterir. Bu durumun yol açtığı komplikasyonlar hem anneyi hem de bebeği etkileyebilir. Aşağıdaki maddeler preeklampsinin yol açabileceği bazı ciddi sağlık sorunlarını özetlemektedir:

 • Felç riski
 • Doğum sonrası yoğun vajinal kanama
 • Bebeğin gelişim bozuklukları
 • Erken doğum
 • Plasenta dekolmanı
 • HELLP sendromu
 • Eklampsi
 • Diğer organlara zarar
 • Kalp-damar hastalıkları

Bu komplikasyonlar hem anne sağlığını hem de fetal gelişimi tehdit edebilir. Preeklampsi durumunda erken tanı ve yönetim bu tür sağlık sorunlarını minimize etmede kritik bir rol oynar. Erken müdahale özellikle yüksek risk taşıyan durumlarda hem annenin hem de bebeğin hayatını kurtarabilir. Bu nedenle hamilelik süresince düzenli doktor kontrolleri büyük önem taşır.

Preeklampsi Doğum Sonrası Devam Eder Mi?

Preeklampsi genellikle doğum sonrası ilk 48 saat içinde düzelme gösterir. Ancak bu rahatsızlık bazı durumlarda doğumdan sonra 6 haftaya kadar sürebilir. Özellikle belirtiler doğumdan kısa bir süre sonra azalma eğilimindedir. Tedavi sonrasında hasta takibi önemlidir çünkü semptomlar tekrar baş gösterebilir. Bu nedenle şu önlemler alınmalıdır:

 • Kan basıncı düzenli olarak ölçülmelidir.
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Bu süre zarfında karaciğer ve böbrek değerlerinin normale dönmesi birkaç ay sürebilir. Dolayısıyla bu süreçte hasta sağlık durumunun stabil kalmasını sağlamak için düzenli doktor kontrolünden geçmelidir. Ayrıca tekrar eden preeklampsi vakaları düşük bir oranla da olsa görülebilir. Bu sebeple hem doktor hem de hasta için sürekli bir dikkat ve takip gereklidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2nd Opinion
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
2nd Opinion