Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) Nedir?

Ovaryan Hiperstimulasyon Sendromu OHSS Nedir

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS), tüp bebek tedavisi gören kadınlarda görülebilen ciddi bir sağlık sorunudur. Bu durum özellikle polikistik over sendromu olan kadınlarda daha sık ortaya çıkar. Hormon tedavisi ile yumurtalıkların aşırı uyarılması sonucu abdominal bölgede şişlik ve ağrı meydana gelir. Tedavi sırasında kullanılan hormonlar nedeniyle karın boşluğunda sıvı birikimi olabilir. İnsan koryonik gonadotropin hormonunun yüksek seviyeleri bu durumu tetikler. Son yıllarda yapılan tıbbi gelişmeler OHSS riskini azaltmıştır. Araştırmalar bu komplikasyonu minimuma indirgemeyi ve tedavi başarılarını artırmayı hedeflemektedir.

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) Kimlerde Görülür?

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) bazı kadınları daha fazla etkiler. En riskli grup polikistik over sendromuna (PKOS) sahip olanlardır. Bu hastalığa sahip kadınlar hormonal tedavilere karşı daha duyarlıdır. İkinci olarak tüp bebek ve yumurtlama tedavileri gören kadınlar sıkça bu durumla karşılaşabilir. Yüksek yumurtalık rezervine sahip olanlar da bu gruptadır. Ayrıca birden fazla folikül geliştirenler de yüksek risk altındadır. Bu sendrom genellikle aşağıdaki grupları içerir:

 • Polikistik over sendromu olan kadınlar.
 • Yüksek yumurtalık rezervine sahip olanlar.
 • Çok sayıda folikül geliştirenler.
 • Tüp bebek veya diğer hormonal doğurganlık tedavileri görenler.

OHSS insan koryonik gonadotropin (HCG) hormonunun yüksek seviyeleriyle tetiklenir. Bu durum tedaviye yanıt olarak yumurtalıkların aşırı ve hızlı tepki vermesine neden olur. Tedavi edilmezse ciddi vakalar tıbbi müdahale gerektirebilir. Şiddetli OHSS vakaları sağlık için ciddi riskler taşır ve acil müdahaleyi gerektirir. Dolayısıyla bu durumun kimlerde görüldüğünü bilmek önlem alınmasını ve tedavi süreçlerinin daha dikkatli yürütülmesini sağlar.

OHSS Belirtileri Nelerdir?

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) belirtileri genellikle hormon tedavisi sonrasında gelişir ve ciddiyeti değişkenlik gösterir. Belirtiler hafif orta ve şiddetli olarak sınıflandırılabilir. Hafif semptomlar arasında karın bölgesinde hafif ağrılar yer alır. Ayrıca karında şişkinlik ve rahatsızlık hissi oluşabilir. Bunlara ek olarak hafif bulantı ve kusma da görülebilir.

Orta düzey belirtiler daha belirgin rahatsızlık içerir. Karın bölgesinde artan ağrı ve sürekli bir bulantı hissi yaşanabilir. İshal ve yumurtalıklar çevresinde hassasiyet de orta seviye semptomlardır.

Şiddetli OHSS belirtileri ise daha ciddi sağlık riskleri taşır:

 • Hızlı kilo alımı: Kısa sürede belirgin kilo artışı.
 • Yoğun karın ağrısı: Sürekli ve şiddetli rahatsızlık.
 • Sürekli bulantı ve kusma: Kesintisiz ve kontrol edilemeyen.
 • Kan pıhtıları: Kanın yoğunlaşması ile artan risk.
 • İdrar çıkışında azalma: İdrar yapma sıklığının azalması.
 • Nefes darlığı: Akciğerlerde sıvı birikimi nedeniyle solunum güçlüğü.
 • Karın bölgesinde belirgin şişlik: Sıvı birikimi nedeniyle karın bölgesinin büyümesi.

Bu belirtilerden herhangi birinin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır. Özellikle şiddetli belirtiler acil müdahale gerektirebilir ve durumun ilerlemesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

OHSS’nin Hafif Orta ve Şiddetli Şekilleri Nelerdir?

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) yumurtalıkların aşırı uyarılmasıyla karakterize edilen ve tedavinin şiddetine göre üç farklı düzeyde incelenen bir sağlık sorunudur.

Hafif OHSS’de belirtiler genel olarak hafiftir. Şunları içerebilir:

 • Hafif karın ağrısı ve şişkinlik
 • Bulantı
 • Hafif kilo artışı

Belirtiler genellikle kısa sürede ve kendiliğinden düzelir.

 • Orta OHSS daha yoğun belirtiler gösterir:
 • Orta derecede karın ağrısı
 • Belirgin şişkinlik
 • Bulantı ve kusma
 • Gözle görülür kilo artışı

Bu durum sağlık uzmanı gözetiminde izlenmelidir.

Şiddetli OHSS ciddi ve acil müdahale gerektiren belirtilerle ortaya çıkar:

 • Şiddetli karın ağrısı
 • Hızlı kilo artışı
 • Sürekli mide bulantısı ve kusma
 • İdrar miktarında azalma
 • Nefes darlığı
 • Karın bölgesinde sıkılık

Şiddetli durumlar hastanede tedavi gerektirir.

Bu düzeylerdeki belirtiler tedaviye ve bireysel yanıtlara göre değişkenlik gösterebilir. Her bir evre hormon tedavilerine bağlı olarak gelişebilir ve özellikle hormon düzeylerinin yüksek olduğu durumlarda izlenmesi kritiktir. OHSS’nin her bir formu tedavi protokollerine uygun olarak ele alınmalı ve gerektiğinde uygun müdahaleler planlanmalıdır.

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) Nasıl Teşhis Edilir?

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) tanısı belirli klinik değerlendirmeler ve tanısal testlerle konulur. Tedavi sürecindeki kadınların sağlık durumlarının detaylı bir şekilde incelenmesi gereklidir. İlk adım olarak fiziksel bir muayene gerçekleştirilir. Bu sırada doktor hastanın genel sağlık durumunu ve OHSS’e özgü belirtileri gözlemler.

 • Fizik Muayene: Hastanın kilo değişiklikleri karın bölgesindeki ağrı ve bel çevresindeki artış değerlendirilir.

Ayrıca hastalığın teşhisinde yardımcı olacak bazı tanısal testler uygulanır:

Bu testler OHSS’un varlığını ve şiddetini belirlemek için kritik öneme sahiptir. Son olarak doğurganlık tedavisine devam eden hastaların düzenli olarak izlenmesi sağlanır. Bu izleme sürecinde vajinal ultrasonlar ve kan testleri OHSS’un erken belirtilerini saptamak için kullanılır. Erken teşhis durumun etkili bir şekilde yönetilmesine ve olası komplikasyonların önlenmesine olanak tanır. Bu tanı yöntemleri OHSS’u etkin bir şekilde yönetmek ve hastanın sağlık durumunu korumak için esastır.

OHSS’nin Tedavisinde Hangi Yöntemler Kullanılır?

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) için tedavi yaklaşımları durumun şiddetine göre farklılık gösterir. Tedavinin ana hedefi semptomların kontrol altına alınması ve hastanın genel sağlık durumunun korunmasıdır. Tedavi sürecinde hastaların hidrasyon durumu yakından izlenir ve elektrolit içeren sıvılar verilir. Fiziksel muayene ve görüntüleme teknikleri ile hastanın durumu sürekli olarak değerlendirilir. Ağrı kontrolü için parasetamol gibi ağrı kesicilerin kullanımı yaygındır. Hastaların yorucu aktivitelerden kaçınmaları ve günlük olarak kendilerini tartmaları tavsiye edilir.

Hafif ve Orta Düzeyde OHSS için Tedavi Yöntemleri:

 • Sıvı Alımının Artırılması: Hastalara hidrasyonlarını sağlamak amacıyla elektrolit bakımından zengin sıvılar önerilir.
 • İzlem: Hastanın durumu düzenli aralıklarla fiziksel muayeneler ultrason ve kan testleriyle kontrol edilir.
 • Ağrı Yönetimi: Ağrının kontrolü için reçetesiz satılan ağrı kesicilerden yararlanılır.
 • Aktivite Kısıtlaması: Fiziksel yorgunluk yaratacak aktivitelerden uzak durulması istenir.
 • Günlük İzlem: Vücut ağırlığı ve bel çevresi ölçümleriyle durum takibi yapılır.

Şiddetli OHSS için Tedavi Yöntemleri:

 • Hastanede Yatış: Hastalar genellikle yoğun bakım gerektirecek durumlarda hastaneye yatırılır.
 • Damar Yoluyla Sıvı Tedavisi: Vücuttaki elektrolit dengesinin korunması ve yeterli hidrasyon için intravenöz sıvı tedavisi uygulanır.
 • İlaçlar: Semptomları hafifletmek için kabergolin gibi ilaçlar kullanılır ve yumurtalık aktivitesini baskılamak için GnRH antagonistleri veya letrozol reçete edilebilir.
 • Drenaj: Fazla sıvının karın boşluğundan alınması amacıyla iğne ile drenaj yapılır.
 • Antikoagülanlar: Kan pıhtılaşmasını önlemek amacıyla kullanılır.

Bu tedavi yöntemleri OHSS’nin yol açtığı semptomları etkin bir şekilde yönetmeyi ve hastaların iyileşme sürecini hızlandırmayı amaçlar.

OHSS’nin Gebelik Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) gebelik sürecini olumsuz yönde etkileyebilir. Tedavi sürecinde yüksek dozda hormon kullanımı yumurtalıkların aşırı uyarılmasına ve vücutta sıvı birikimine neden olur. Bu durum gebelikte karın ağrısı ve bulantı gibi belirtileri şiddetlendirebilir. Ayrıca OHSS gebelik döneminde bazı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir:

 • Hızlı kilo artışı ve idrar çıkışında azalma gibi değişimler yaşanabilir.
 • Nefes darlığı gebelikte daha sık rastlanan bir sorun haline gelebilir.
 • Kan pıhtılaşma riskinde artış hem anne hem de bebek için ciddi tehlikeler oluşturur.

OHSS preeklampsi olasılığını artırarak yüksek tansiyon ve diğer organ hasarları riskini taşır. Bu komplikasyonlar doğrudan anne ve bebek sağlığını tehdit eder. Ayrıca OHSS’den etkilenen gebeliklerde görülen riskler şunlardır:

 • Erken doğum riski artar.
 • Düşük doğum ağırlığı olasılığı yükselir bu da yenidoğan için uzun vadeli sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Bu komplikasyonlar nedeniyle OHSS gebelik yönetiminde önemli bir sağlık meselesi olarak değerlendirilir. Tedavi sürecinde bu risklerin azaltılması hem annenin hem de bebeğin sağlığı için kritik öneme sahiptir.

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) Nasıl Önlenir?

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) önlemek için uygulanan stratejiler hastanın sağlığını korumak ve tedavi sürecini güvenli hale getirmek amacı taşır. Temelde doğurganlık tedavileri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri minimize etmek için dikkatlice planlanmış bir yaklaşım benimsenir. Öncelikle tedavi süreci bireysel faktörlere göre şekillendirilir. Bu kapsamda uygulanan stratejiler şunlardır:

 • İlaç Dozunun Ayarlanması: Tedavi sürecinde gonadotropinlerin en düşük etkili dozu tercih edilir.
 • Alternatif Tetikleyici İğneler: İnsan koryonik gonadotropin yerine leuprolid gibi alternatif ilaçlar kullanılır.
 • Ek İlaçlar: Kabergolin kullanımı sıvı birikimini ve OHSS şiddetini azaltır.
 • Kişiselleştirilmiş Tedavi Protokolleri: Hastanın yumurtalık rezervi ve diğer özellikleri dikkate alınarak özel tedavi protokolleri hazırlanır.
 • Embriyoların Dondurulması: Yüksek riskli durumlarda embriyolar dondurularak transfer işlemi ertelenir.
 • Tedavinin İzlenmesi ve Ayarlanması: Hastanın tedaviye yanıtı sürekli izlenir ve gerektiğinde tedavi planı ayarlanır.

Bu stratejiler hastanın sağlığını korumak ve OHSS riskini asgari düzeye indirmek için bir araya getirilir. Tedavi sürecinin her aşamasında hastanın yanıtları dikkatlice değerlendirilir ve herhangi bir risk anında müdahale edilir. Bu yaklaşım OHSS’yi önlemede etkili bir yöntem olarak kabul edilir.

OHSS Riskini Artıran Faktörler Nelerdir?

Yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromu çeşitli faktörlerle tetiklenebilir ve bu risk faktörleri dikkate alınmalıdır. Polikistik Over Sendromu olan kadınlar hormonal dengesizlikler ve yoğun folikül aktivitesi nedeniyle daha yüksek risk altındadır. Ayrıca 35 yaşın altındaki genç kadınların yumurtalıkları daha hassas olabilir. Düşük vücut ağırlığına sahip bireylerde de risk artışı gözlemlenir. Özellikle dikkat edilmesi gereken bir diğer faktör estradiol seviyeleridir.

 • Polikistik Over Sendromu: Hormonal dengesizliklerle birlikte artan folikül sayısı
 • 35 Yaş Altı: Genç kadınların yüksek hassasiyeti
 • Düşük Vücut Ağırlığı: Vücut kitle endeksinin düşük olması
 • Yüksek veya Hızla Artan Estradiol Seviyeleri: HCG tetik iğnesi öncesi yüksek estradiol
 • Çok Sayıda Folikül: Yumurtalıklarda artan folikül sayısı

Bu faktörlerin her biri OHSS gelişme ihtimalini önemli ölçüde artırabilir. Önceki OHSS tecrübesi olan kadınlar için risk daha da yüksektir. Tüp bebek tedavisi sırasında hamilelik özellikle birden fazla gebelik semptomların şiddetini artırabilir. Bu nedenle risk faktörlerinin bilinmesi ve gerektiğinde önlem alınması sağlık durumunu korumak adına kritik öneme sahiptir.

OHSS’nin Uzun Dönem Komplikasyonları Var mıdır?

Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir komplikasyondur. Tedavi edilmezse akciğerler ve diğer hayati organlar dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölümlerinde kan pıhtıları oluşabilir. Bu pıhtılar hayati tehlike arz eden durumlara neden olabilir. Akciğer atardamarı tıkanıklığı özellikle dikkat edilmesi gereken bir risktir. Şiddetli sıvı kaybı ve dengesizlikler sonucunda böbrek yetmezliği gelişebilir. Bu böbrek fonksiyonlarının kalıcı olarak zarar görmesine yol açabilir. Vücutta sıvı birikimi başka sorunlara da sebep olabilir:

 • Karın bölgesindeki sıvı birikimi (assit)
 • Akciğerlerdeki sıvı birikimi (plevral efüzyon)

Bu sıvılar sürekli rahatsızlığa ve nefes alma zorluklarına neden olur. Ayrıca karın içi basıncın artmasına ve dolayısıyla başka komplikasyonların ortaya çıkmasına yol açabilir. Yumurtalıkların dönmesi yani yumurtalık torsiyonu kan akışının kesilmesine ve yumurtalık hasarına neden olabilir. Yumurtalık kistlerinin yırtılması ise iç kanamaya sebep olur ve acil cerrahi müdahale gerektirebilir. OHSS yaşayan hamile kadınlar düşük ve diğer hamilelik komplikasyonlarına daha yatkındır. Bu durumlar OHSS’nin uzun vadeli etkileri arasında en riskli olanlarıdır ve hızlı ve etkili müdahale gerektirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2nd Opinion
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
2nd Opinion