Tüp Bebek İkiz Olma İhtimali Nedir?

Tüp bebek tedavisi, olgunlaşmış yumurtanın ve sperm hücresinin alınarak laboratuvar ortamında suni olarak döllenmesidir. Bu döllenme sonucu yumurta anne adayının rahmine yerleştirilir ve hamilelik olup olmadığı gözlemlenir.

Normal gebelikte birden fazla yumurtanın döllenmesi veya tek bir yumurtanın hücrelerinin birden fazla hücreye bölünmesiyle ayrı embriyolar oluşması sonucunda, çoğul gebelik durumu oluşmaktadır. Yani bebeğin ikiz olması durumu meydana gelmektedir.

İkiz gebelik, tek yumurta ikizleri ve çift yumurta ikizleri olmak üzere iki türe ayrılır. Monozigot adı da verilen tek yumurta ikizleri, döllenmiş tek bir yumurtanın ikiye bölünmesi sonucu oluşur. Yumurtanın ikiye bölünme süreci ve zamanı ise her gebelikte farklıdır. Tek yumurta ikizleri aynı sperm ve yumurtaya ait genetik bilgileri taşır. Bu sebeple de fiziksel özellikleri aynı olur. Tek yumurta ikizleri birebir aynı dış görünüşte olduğundan dolayı, onları birbirinden ayırt etmek bir hayli zordur. Tek yumurta ikizlerine gebelik, 250 gebelikte 1 görülür.

Çift yumurta ikizleri ise terimsel olarak Dizigot adını almaktadır. Çift yumurta ikizleri, iki farklı yumurtanın, iki ayrı sperm tarafından döllenmesi ve rahme tutunması sonucu oluşur. Farklı yumurta ve spermler tarafından oluşan çift yumurta ikizleri, dış görünüş olarak da birbirlerinden farklıdır. Çift yumurta ikizine gebelikleri, tek yumurta ikizi gebeliklerinden çok daha fazla görülmektedir. Çoğul gebeliklerin %75 oranını çift yumurta ikizi gebelikleri oluşturmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde ise, bebeğin ikiz olma ihtimali normal gebeliğe göre çok daha fazladır. Bunun sebebi ise, tüp bebek tedavisinde transferi yapılan embriyo sayısının fazla olmasıdır. Tüp bebekte ikiz olma ihtimalini, bir nevi transferi yapılan embriyo sayısı belirliyor da diyebiliriz. Asıl sorun ise ikiz veya daha fazla bebeğin oluşması, anne adayı ve gebelik için büyük riskler taşımaktadır. Bebekler için de risk oluşturan bu durum, bebek ölümü veya bebeğin sakat kalmasına bile yol açabilmektedir.

Tüp bebek tedavi türlerinden en yaygın olan IVF yani In Vitro Fertilizasyon yöntemi sonucu oluşan gebeliklerden 1/6 sının ikiz bebek doğumu olduğu verilerle belirlenmiştir. İkiz bebek doğumunu arttıran sebeplerden bazıları da tüp bebek tedavisinde uygulanan, yumurtanın olgunlaşması için kullanılan tabletler ve aşılama gibi tedavi etme yöntemleridir. Bu yöntemler çoğul gebelik riskini bir hayli arttırmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde ikiz gebelik sonucu oluşabilecek riskler nelerdir?

Gebelik sırasında oluşabilecek riskler:

  • İkiz gebeliklerde, tek gebeliklere göre düşük riski çok daha fazladır
  • İkiz bebek taşıyan 100 anneden 20’ si, hipertansiyon adı da verilen yüksek tansiyona sahiptir
  • Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi), gebeliğin 20. haftasından sonra görülen komplikasyondur. İkiz gebeliklerinde ise gebelik zehirlenmesi ihtimali normal gebeliğe göre çok daha yüksek orandadır.
  • Gebelikte , gebelik diyabeti olarak adlandırılan şekerin yükselmesi durumu ortaya çıkabilmektedir. İkiz gebeliklerde, normal gebeliklere göre bu durum daha fazla görülür. Gebelik şekerinin oluşması, düşük riskini oluşturan faktörlerdendir. Bu yüzden ikiz gebelikte, beslenmeye kat be kat daha fazla önem verilmelidir

Doğum sırasında veya doğum sonrasında meydana gelebilecek riskler:

  • İkiz gebeliklerde, normal doğumdan çok sezaryen doğu görülür. Bunun sebebi ikiz gebeliklerde komplikasyon oluşum riskinin daha fazla olmasıdır.
  • Gebelik şekeri (hemoraji) ve kansızlık (anemi) vb. sorunlar ikiz gebeliklerde daha çok görülmektedir.
  • İkiz gebelik ve doğumlarında annede komplikasyon oluşarak ölüm riski iki kat artmaktadır.
  • İkiz gebeliklerde anne normal gebelikten daha hassas olabilir ve psikolojik problemler daha fazla görülebilir.
  • Normal bebek doğumuna göre ikiz bebek doğumları daha zorlu şartlarda gerçekleşebilmektedir. Bu yüzden anne doğumdan önce hastaneye yatarak, kontrol altında tutulmaktadır.

Yorum Bırakın