Tüp Bebek Tedavisi

Tüp bebek tedavisi çocuk sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyen ancak doğal yollarla gebe kalamayan bireyler için bir umut ışığıdır. Bu yöntem özellikle kısırlık sorunu yaşayan çiftlerin başvurduğu bir çözüm yoludur. İn vitro fertilizasyon teknolojisi döllenmiş bir yumurtanın anne adayının rahmine yerleştirilmesini içerir. Dolayısıyla bu süreç genetik veya yapısal sorunlar nedeniyle çocuk sahibi olamayanlar için ideal bir seçenektir.  

Tüp Bebek Tedavisi Nedir?

tup bebek tedaisi goruntusu

Tüp bebek tedavisi kısırlık sorunlarını çözmek amacıyla uygulanan bir yardımcı üreme teknolojisidir. Gelişmiş ülkelerde bu tedavi yöntemi kısırlık tedavisinde önemli bir role sahiptir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da bu yöntem tüm canlı doğumların sırasıyla %1,6 ve %4,5’ini oluşturmaktadır. 2015 yılında ABD’de yapılan 182.111 ART prosedürü 59.334 canlı doğumla sonuçlanmıştır. Bu veriler tüp bebek tedavisinin ne kadar yaygın kullanıldığını göstermektedir.

Tedavi çeşitli kısırlık türlerine çözüm sunar:

 • Endometriozis
 • Erkek faktörü kısırlığı
 • Açıklanamayan kısırlık
 • Primer over yetmezliği (POI)

ABD’deki kliniklerde gerçekleştirilen ART prosedürlerinde yaş gruplarına göre embriyo transfer sayıları da değişiklik göstermektedir. Yaş arttıkça transfer edilen embriyo sayısı artmaktadır. Örneğin 35 yaş altı kadınlarda ortalama 1.6 embriyo, 35-37 yaş arası kadınlarda 1.8 embriyo ve 37 yaş üstü kadınlarda ise 2.3 embriyo transfer edilmiştir. Bu durum yaşın fertilite üzerindeki etkisini ve tedavi yaklaşımlarını yansıtır.

Elektif Tek Embriyo Transferi (eSET) oranları da farklılık gösterir. Ulusal oranda %34,7 olan eSET, Delaware’de %88,1 gibi yüksek bir seviyeye çıkarken, Porto Riko’da %11,3 ile daha düşük bir seviyededir. Bu oranlar kliniklerin ve bölgelerin tedavi yaklaşımlarındaki çeşitliliği gösterir.

Tüp bebek tedavisi çoğul gebelik riskini de artırır. ART yoluyla gebe kalan bebekler çoğul gebeliklerin %35,3’ünü oluştururken, bu oran tüm doğum popülasyonu içinde %3,4’tür. Ayrıca ART ile gebe kalan bebekler tüm düşük doğum ağırlıklı bebeklerin %5,1’ine katkıda bulunurken, bu bebekler arasında düşük doğum ağırlığı oranı %25,5’tir. Prematüre doğumlar da ART ile daha yüksektir; prematüre doğan ART bebeklerinin oranı %31,2 iken, toplam popülasyonda bu oran %9,7’dir.

Anatomi ve Fizyolojinin Tüp Bebek Tedavisindeki Rolü

Tüp bebek tedavisinin başarısında kadın pelvis anatomisinin detaylı bir şekilde bilinmesi kritik önem taşır. Özellikle uterusun yapısı tedavinin başarıyla tamamlanmasında belirleyici bir rol oynar. Uterus, miyometrium, seroz ve endometrium olmak üzere üç katmandan oluşur. Bu katmanlar embriyonun yerleşmesi için gerekli koşulları sağlar. Endometrium katmanı, döllenme ve gebeliğin desteklenmesi için hormonal değişikliklere duyarlıdır.

 • Uterus: Büyüyen bir hamileliği destekleyen ana yapı.
 • Endometrium: Hormon seviyelerine duyarlı glandüler bir yapı.
 • Miyometrium: Kas dokusundan oluşur ve gebelik sırasında uterusun genişlemesine yardımcı olur.
 • Seroz: Uterusu dış etkenlerden koruyan dış katman.

Ayrıca IVF sürecinde oosit toplama ve embriyo transferi sırasında pelvis anatomisinin özellikleri doğrudan başarı oranlarını etkileyebilir. Belli anatomik yapılar bu işlemlerin daha kolay ve etkin yapılmasını sağlar. Dolayısıyla tedavi öncesi detaylı bir pelvik muayene ve değerlendirme olası komplikasyonları minimize ederken başarı şansını artırır. Bu değerlendirme sırasında tüp tıkanıklıkları veya adneksal yapışıklıklar gibi sorunlar da tespit edilebilir. Tanısal laparoskopi şüphelenilen durumlarda net bir görüş sağlar ve tedavi planlamasını doğru yönlendirir. Bu nedenle anatomi ve fizyolojinin iyi anlaşılması tüp bebek tedavisinde temel bir gerekliliktir.

Tedavi Endikasyonları

İn vitro fertilizasyon çeşitli sağlık sorunlarına yanıt olarak kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir. Kadınlarda tüp-peritoneal hastalıkların yaklaşık %30’unda pelvik inflamatuar hastalık (PID) tespit edilmiştir ve bu durum çoğunlukla Chlamydia trachomatis enfeksiyonunun bir sonucudur. Bu tür enfeksiyonlar fallop tüplerinde tıkanıklığa veya çevresinde yapışıklıklara yol açar bu da doğal yollarla döllenmeyi imkansız hale getirir. IVF bu engelleri aşarak embriyonun doğrudan rahme yerleştirilmesini sağlar.

Endometriozis, kısırlık sorunu olan kadınlarda daha fazla görülür. Bu durum pelvik yapışıklıklar ve kronik inflamasyon ile embriyonun implantasyonunu zorlaştıran faktörler arasındadır. Laparoskopik cerrahi bu hastaların gebelik oranını %4,7’den %30,7’ye çıkarmıştır bu da tedavinin etkinliğini göstermektedir.

Erkek faktörü kısırlığında düşük sperm kalitesi çiftlerin yaklaşık %20’sinde ana sorundur. İntrastoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) kullanılarak, erkeklerdeki sperm defektleri başarıyla tedavi edilmiş ve gebelik oranları artırılmıştır.

 • Tüp-peritoneal hastalık
 • Pelvik inflamatuar hastalık
 • Endometriozis
 • Düşük sperm kalitesi

Gonadotoksik tedavilere maruz kalan kadınlar için IVF over fonksiyonlarını koruma şansı sunar. Bu tedaviler öncesinde yapılan oosit veya embriyo dondurma işlemleri tedavi sonrası gebelik şansını %40’a kadar artırabilir.

Oosit kriyoprezervasyonu çocuk sahibi olmayı ertelemek isteyen kadınlar için önemli bir yöntemdir. 30’lu yaşların sonunda doğurganlık oranı %50 azalırken, bu yöntemle dondurulan oositlerle ileri yaşlarda gebelik şansı korunur.

Tüp Bebek Tedavisinde Kullanılan Temel Embriyoloji Laboratuvar Ekipmanları

Tüp bebek tedavisinde başarı kullanılan teknolojik ekipmanların kalitesine büyük ölçüde bağlıdır. Özellikle embriyoloji laboratuvarında bulunması gereken ekipmanlar embriyonun sağlıklı bir şekilde gelişimini destekler. Laboratuvar ortamında embriyoların gelişimi için gerekli olan doğru gaz karışımını sağlayan üçlü gaz kontrollü inkübatörler bu sürecin temel taşlarındandır. Aynı zamanda çeşitli numunelerin farklı sıcaklık ihtiyaçlarını karşılayabilen MultiBlok ısıtıcılar da büyük önem taşır.

 • Üçlü gaz kontrollü inkübatörler: Oksijen, karbondioksit ve nitrojen içeren doğru gaz karışımı sağlar.
 • MultiBlok ısıtıcılar: Farklı sıcaklık gereksinimlerine sahip numuneleri aynı anda ısıtarak zaman kazandırır.
 • Hassas su banyosu: Embriyoların hassas sıcaklık kontrolü gerektiren işlemleri için sabit sıcaklık sağlar.
 • Aşama ısıtıcıları: Mikroskop altında incelenen embriyoların uygun sıcaklıkta tutulmasına yardımcı olur.
 • Stereomikroskoplu ve ısıtmalı aşamalı çeker ocaklar: Embriyoların steril ortamda incelenmesini ve manipüle edilmesini sağlar.
 • Ters mikroskoplar mikromanipülasyon teknolojisi: ICSI gibi hassas işlemler için gereklidir.
 • Titreşim önleyici masalar: Mikroskoplar ve diğer hassas ekipmanlar için titreşimi azaltarak net görüntüler elde etmeyi sağlar.
 • Embriyo biyopsisi için PGT lazeri: Genetik analiz için biyopsi işlemi yapar.
 • Masaüstü inkübatörler: Kontrollü ortamda embriyoların gelişimini destekler.
 • Hava filtrasyon sistemleri: Laboratuvar ortamını temizleyerek embriyolar için sağlıklı bir gelişim ortamı oluşturur.
 • Alarm sistemleri: Sıcaklık dalgalanmaları gibi istenmeyen durumlarda uyarı verir.
 • Sıvı nitrojen tankları için kablosuz izleme sistemleri: Tanklardaki sıcaklık ve seviyeyi uzaktan izler.
 • Sıvı nitrojen tankları: Sperm, oosit ve embriyoların uzun süreli saklanması için kullanılır.

Bu ekipmanlar embriyoların gelişim sürecini optimize ederek tüp bebek tedavisinde başarı şansını artırır.

Tüp Bebek Tedavisinde Uzman Ekip

Tüp bebek tedavisinin başarısı deneyimli ve nitelikli bir ekip tarafından yürütüldüğünde önemli ölçüde artmaktadır. Tedavi özel bilgi ve beceri gerektiren çeşitli aşamaları kapsar. Bu nedenle tedavi sürecini yönetecek ekip aşağıdaki gibi nitelikli uzmanlardan oluşmalıdır:

 • Üreme endokrinolojisi ve infertilite üzerine üç yıl süren özel bir eğitimi tamamlayan ve bu alanda Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalı bir doktor.
 • Üreme tıbbı ve yardımcı üreme teknolojileri konusunda eğitimli bir hemşire.
 • Jinekolojik ultrasonografi konusunda uzmanlaşmış bir doktor veya hemşire.
 • Doktora veya tıp doktoru derecesine sahip ve yüksek karmaşıklıkta laboratuvar yönetimi konusunda sertifikalı bir embriyoloji laboratuvar direktörü.
 • Gamet ve embriyo kriyoprezervasyonu ve mikromanipülasyon tekniklerinde eğitim almış embriyoloji laboratuvar personeli.

Bu uzmanlar tedavinin her aşamasında başarıyı maksimize etmek için gerekli deneyime ve yetkinliğe sahiptirler.

Tüp Bebek Tedavisinde Başlangıç Aşamaları

Embriyonun Dollenme Sureci

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce bireyler kapsamlı bir sağlık değerlendirmesinden geçerler. Kadınlar için over rezervi hormonal düzeyler ve rahim sağlığı önemli faktörlerdir. Over rezervi; folikül uyarıcı hormon, estradiol ve anti-müllerian hormon seviyeleri ile değerlendirilir. Ayrıca kadınların rahim boşluğu detaylıca incelenir; bu inceleme endometriyal polipler, miyomlar ve yapışıklıklar gibi olası sorunları belirler.

Erkek partnerler için:

 • Sperm sayısı
 • Hareketlilik
 • Morfoloji

Bu faktörler doğrudan sperm kalitesini ve döllenme kapasitesini gösterir. ICSI uygulamasının gerekli olup olmadığı bu sonuçlara bağlıdır. Son olarak her iki partner de HIV, hepatit B, hepatit C ve sifiliz gibi bulaşıcı hastalıklar açısından test edilir. Bu hazırlık aşaması tedavinin başarılı bir şekilde yönlendirilmesi için temel oluşturur.

Yumurtalık Uyarımı ve IVF Protokolleri

İn vitro fertilizasyon sürecinde yumurtalıkların kontrollü şekilde uyarılması esastır. Bu uyarım döllenme kapasitesi yüksek oositlerin elde edilmesini sağlar. Yumurtalık uyarım protokolleri tedaviyi uygulayan doktorların ve hasta ihtiyaçlarının özgünlüğüne bağlı olarak farklılık gösterir.

Uzun Luteal GnRH Agonisti Protokolü:

 • Tedavi önceki ayın 21. gününde başlar.
 • Günlük 0.1 mg GnRHa uygulaması ile hipofiz bezinin LH ve FSH salgılanması baskılanır.
 • Yumurtalık stimülasyonu sırasında gonadotropinler foliküler gelişimi desteklemek için kullanılır.
 • HCG enjeksiyonu en az üç folikül 18 mm boyuta ulaştığında yapılır.

GnRH Antagonist Protokolü:

 • İkinci veya üçüncü döngü gününde başlar.
 • Lider folikül 14 mm’ye ulaştığında veya altıncı gününde GnRHant uygulanarak endojen LH dalgalanması engellenir.
 • Yumurtalıklar gerekli boyuta ulaşan foliküllerin sayısına bağlı olarak stimüle edilir.

Minimal Stimülasyon Protokolü:

 • Gonadotropinlerle birlikte veya yalnızca klomifen sitrat gibi SERM’ler veya letrozol gibi aromataz inhibitörleri kullanılır.
 • Maliyetler azalırken over hiperstimülasyon sendromu ve çoklu gebelik riskleri düşer.
 • Canlı doğum oranları uzun GnRHa protokolüne göre daha düşük olabilir.

Her protokol foliküler büyümeyi destekleyerek optimum sayıda ve kalitede oosit sağlar. Buna ek olarak her tedavi döngüsünde E2 (östradiol) seviyeleri ve transvajinal ultrasonografi kullanılarak foliküler büyüme düzenli olarak izlenir. Bu izleme tedavi sürecinde herhangi bir ayarlama yapılmasını gerektirip gerektirmediğini belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca uygulanan her protokol gebelik şansını maksimize etmek için özenle seçilir. Tedavi sürecinin her aşamasında hasta sağlığı en ön planda tutularak ilerlenir böylece en iyi sonuçlar elde edilir.

Yumurta Hücresi Toplama Süreci

Tüp bebek tedavisinde kritik adımlardan biri yumurta hücrelerinin toplanmasıdır. Bu işlem hastanın hormon tedavisi ile olgunlaşan oositlerin belirlenen zamanda toplanmasını sağlar. Genellikle hCG hormonu enjekte edildikten 36 saat sonra gerçekleştirilir. Bu süreç sırasında hastaya rahat bir deneyim sunmak için intravenöz sedasyon altında tutulur. Yumurta toplama işlemi esnasında kullanılan teknikler aşağıda sıralanmıştır:

 • Ultrason eşliğinde transvajinal aspirasyon: Yumurta hücreleri ultrason kontrolünde doğru şekilde yerleştirilen bir iğne yardımıyla aspirasyon yöntemiyle toplanır.
 • Vajinal ultrason probu: Bu prob yumurtalıkların net bir şekilde görüntülenmesini sağlar.
 • İğne kılavuzu: Doktor bu kılavuzla iğneyi her bir foliküle hassas bir şekilde yönlendirir. Böylece oositler ve foliküler sıvı başarılı bir şekilde toplanır. Her adım hastanın sağlığı ve güvenliği gözetilerek titizlikle uygulanır. Bu süreç tedavinin başarı şansını artırırken aynı zamanda hasta konforunu da ön planda tutar.

Embriyonun Döllenme Süreci

Tüp bebek tedavisinde embriyonun döllenme süreci karmaşık ve hassas adımları içerir. İlk olarak oositlerin döllenmesi için bir teknik tercih edilir. Sperm örneği döllenebilir hale gelmesi için özel bir işlemden geçirilir. Bu işlemde sperm:

 • Yoğunluk santrifüjü ile ayrıştırılır.
 • Yüksek protein konsantrasyonlu ortamda yıkanır.

Sonrasında belirlenen sayıda sperm oosit ile 12-18 saat inkübe edilir. Erkek faktörü infertilitesi olan durumlarda ICSI uygulaması öne çıkar. Bu yöntemle hareketsizleştirilmiş bir sperm doğrudan oosite enjekte edilir. Böylece spermin oositi çevreleyen zona pellucida katmanını geçme zorunluluğu ortadan kalkar. Bu detaylı süreç embriyo gelişiminin başlangıcı için kritik öneme sahiptir.

Embriyo Aktarım Süreci

Tüp bebek tedavisinde embriyo transferi dikkatle yürütülen kritik bir adımdır. İlk olarak döllenmiş embriyolar ya bölünme aşamasında ya da daha gelişmiş blastosist aşamasında transfer edilir. Blastosist transferi her döngüde daha yüksek canlı doğum oranları sunar ve çoklu gebelik riskini azaltır. Bununla birlikte blastosist aşamasına kadar dayanamayan embriyoların kaybı nedeniyle daha az embriyo transfer edilme riski vardır. Bu süreç embriyoların gelişimini en uygun şekilde sürdürebilmesi için titizlikle kontrol edilir.

Transfer işlemi serviks yoluyla geçen ve ultrason eşliğinde yönlendirilen ince bir kateter yardımıyla gerçekleştirilir. Embriyolar uterusun içinde fundus bölgesine yakın bir konuma yerleştirilir. İşlem sonrasında embriyoların uterusa başarılı bir şekilde yerleştirildiğinden emin olmak için kateter mikroskop altında incelenir.

Embriyo sayısı ve aşaması çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenir:

 • Embriyonun gelişim aşaması
 • Embriyonun kalitesi
 • Anne adayının yaşı
 • Hasta tercihleri

Olası Riskler ve Yan Etkiler

Tüp bebek tedavisi sırasında kullanılan ilaçlar bazı kadınlarda Over hiperstimülasyon sendromu (OHSS) gelişimine neden olabilir. Bu durum yumurtalıkların aşırı uyarılmasından kaynaklanır ve bazen ciddi sağlık problemlerine yol açar. En hafif şekillerde hastalar karın şişkinliği mide bulantısı ve kusma gibi belirtilerle karşılaşır. Şiddetli durumlar ise daha ciddi komplikasyonlara işaret eder:

 • Asit birikimi sonucunda şiddetli karın ağrısı,
 • Plevral efüzyon gelişimi ve buna bağlı akciğer fonksiyonlarında azalma,
 • Hipoksi.

Bu şiddetli vakalar hastanın genel sağlık durumunu tehlikeye atabilir. Hastalar aşağıdaki semptomlarla karşılaşabilir:

 • Hipovolemi ve oligüri,
 • Yüksek kreatinin seviyeleri,
 • Artan karaciğer transaminazları,
 • Lökositoz,
 • Elektrolit dengesizlikleri.

Hemokonsantrasyon tromboembolizm riskini önemli ölçüde artırır. En kritik durumlarda akut böbrek yetmezliği ve yaygın damar içi pıhtılaşma ölümcül sonuçlara neden olabilir. Dünya Sağlık Örgütü, Şiddetli OHSS vakalarının tüm stimülasyon döngülerinde çok düşük bir oranla (%0,2 ila %1) meydana geldiğini belirtir.

Diğer yandan IVF uygulamaları çoklu gebelik oranlarında artışa neden olmuştur. İkiz ve üçüz gebelikler aşağıdaki sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir:

 • Gebelikte hipertansif bozukluklar,
 • Erken doğum.

Ancak IVF ile oluşan ikiz gebeliklerde hipertansiyon ve erken doğum oranı doğal yollardan gebe kalan ikizlerle benzerlik gösterir. Tekil IVF gebeliklerinde ise farklı sağlık sorunları daha sık rastlanır:

 • Hipertansif bozukluklar,
 • Erken doğum,
 • Gebelik diyabeti,
 • Doğum öncesi kanama,
 • Konjenital anomaliler,
 • Sezaryen ile doğum,
 • Düşük doğum ağırlığı,
 • Gestasyonel yaş için küçük olma,
 • Perinatal mortalite.

Klinik Sonuçlar ve Yaş Faktörleri

tup bebek tedavisi sonucu ikiz bebekler

Tüp bebek tedavisi kısırlık sorunu yaşayan bireyler için büyük önem taşır ve yaş faktörü tedavinin başarısını belirleyen en kritik unsurlardan biridir. İstatistikler yaşın canlı doğum oranları üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

35 yaşından küçük kadınlar:

35-37 yaş:

 • Canlı doğumlar – %30,7
 • Tekil doğum – %90,3
 • İkizler – %9,5
 • Üçüzler – %0,2

38-40 yaş:

 • Canlı doğumlar – %21,7
 • Tekil doğum – %90,9
 • İkizler – %8,9
 • Üçüzler – %0,1

41-42 yaş:

 • Canlı doğumlar – %10,4
 • Tekil doğum – %93,6
 • İkizler – %6,3
 • Üçüzler – %0,2

42 yaş üstü:

 • Canlı doğumlar – %3,1
 • Tekil doğum – %94,9
 • İkizler – %5,1
 • Üçüzler – %0

Bu veriler yaş ilerledikçe tüp bebek tedavisiyle elde edilen başarı oranlarının azaldığını göstermektedir. Özellikle 35 yaş sonrası canlı doğum oranlarında gözle görülür bir düşüş başlar. Ancak teknolojik ilerlemeler ve medikal uygulamalar sayesinde 42 yaş ve üzeri kadınlar için bile umut var. Her yaş grubunda tekil doğum oranı yüksek kalmakta ve çoklu gebelikler azalmaktadır. Bu durum tüp bebek tedavisi uygulamalarının zamanla daha kontrollü ve güvenli hale geldiğinin bir göstergesidir.

Tüp Bebek Tedavisinde Ekip Çalışmasının Önemi

Tüp bebek tedavisinde başarı disiplinler arası bir ekip çalışmasını gerektirir. Tedavi süreci doktorlar, hemşireler, embriyologlar ve diğer sağlık personelinin uyum içinde çalışmasını zorunlu kılar. Bu uyum:

 • Hastalar ile etkin iletişim kurulmasını sağlar.
 • Tedavinin karmaşıklıklarını anlamada hastalara rehberlik eder.
 • Artan psikolojik stresin yönetilmesine yardımcı olur.
 • Hastanın duygusal destek ihtiyaçlarını karşılar.

Ayrıca hastalar genellikle sosyal çevrelerinden yeterli desteği alamazlar. Araştırmalar bu eksikliğin düşük gebelik oranlarına ve tedaviyi bırakma eğilimine yol açtığını belirtmektedir. Dolayısıyla tedavi ekibi hastalarla sürekli açık iletişim kurmalı ve hasta merkezli bir bakım anlayışı benimsemelidir. Bu yaklaşım tedavi sürecinin her aşamasında başarı şansını artırır.