Tüp Bebek Tedavisinin Aşılamadan Farkı Nedir?

Aşılama tüp bebek değildir, kısırlık tedavisinde kullanılan yardımcı üreme tekniğidir. Tüp bebek ile arasındaki temel fark, aşılamada döllenme dâhili olarak gerçekleşmektedir. Yani sperm doğrudan kadının rahmine enjekte edilir. Döllenme başarılı olursa embriyo da oraya yerleşmiş olur. Tüp bebek ile döllenme ise dışarıdan veya rahim dışında gerçekleştirilir. Sperm ve yumurta, birleştirilir ve daha sonra bu döllenmiş yumurtalardan sağlıklı olanlar anne rahmine yerleştirilir.

Aşılamada hedef en fazla 2 ya da 3 tane yumurta büyümesini sağlamaktır. Daha fazla büyüyen yumurta sayısının riski çoğul gebeliktir. Tüp bebekte ise hedef bu sayıdan daha fazladır. 6 ila 10 arasında yumurta elde edilmeye çalışılır. Buna paralel olarak, yüksek yumurta sayısına ulaşabilmek için kullanılan ilaçların dozu da aşılama tedavisine oranla daha fazladır.

Tüp bebek ve aşılama tedavisinin takip yöntemi aynıdır. Ultrason ile belirli aralıklarla gelişimi takip etmek ve kullanılan ilaçların dozunu ayarlamak benzer sıralama ile gerçekleşir. İki tedavinin arasındaki farklılıklar, ilerleyen aşamalarda başlar. Aşılamada yumurta hücreleri belirli bir büyüklüğe ulaştığında yumurta çatlatma iğnesi yapılır. İğneden 24-36 saat sonra baba adayından alınan spermler rahim içine enjekte edilir. Bundan sonra sperm hücrelerinin yumurtaya ulaşıp döllenmesi beklenir.

Tüp bebekte ise daha fazla yumurtanın büyümesi sağlandıktan sonra yumurtalıktaki yumurtalar, vajinal yoldan girilerek çatlamadan toplanır. Daha sonra vücut dışına alınan yumurtalar, hekim tarafından sperm hücreleri ile döllenme işlemine alınır. Ortaya çıkarılan embriyoların gelişimi takip edildikten sonra aralarından en kaliteli 1 ya da 2 tanesi yine rahim içine bırakılır.

Aşılama tedavisinde sadece spermler vardır ancak tüp bebek tedavisinde döllenmiş ya da döllenmesi garanti edilmiş yumurta hücresi vardır. Bu sebeple tüp bebekte başarı oranı aşılamaya göre çok daha yüksektir. Aşılama tedavisinde rahim içindeki spermler, yumurtayı dölleme konusunda başarılı olamayabilir. Tüp bebek tedavisinde ise döllenme işleminin vücut dışarısında doktor kontrolünde yapılması, hazır embriyonu doğrudan rahim içine yerleştirilmesiyle başarı oranı çok daha yüksek bir seviyeye çekilmektedir. Alanında uzman hekimlerin ve ilerleyen teknolojinin devreye girdiği tüp bebek tedavisinin aksine aşılama tedavisi doğal yolla oluşan hamilelik uygulaması gibidir. Dolayısıyla iki yöntemin felsefesi birbirinden farklıdır.

Aşılama mı Tüp Bebek mi Daha Başarılı?

Aşılamayı, tüp bebek tedavisinden ayıran faktörlerden en önemlisi gebelik oranındaki başarıdır. Tüp bebek tedavisiyle, aşılama tedavisi arasında yaklaşık 3 katı bulan bir başarı oranı farkı bulunmaktadır. Aşılamada başarı oranı ortalama %15-20 seviyelerinde iken, tüp bebeğin bu oran yaklaşık %50-60 civarını bulmaktadır. Bu başarı oranları elbette çiftin belli başlı özelliklerine göre değişir. Bunlar arasında yumurtalık kaynağı, yaş ve sperm kalitesini saymak mümkündür.

Aşılamanın tüp bebek tedavisine göre tercih edilme sebeplerinden öne çıkanı daha ekonomik olması ve daha düşük dozlarda ilaç kullanımını gerektirmesidir. Maliyet olarak 2-3 aşılama yaklaşık 1 tüp bebek fiyatı kadardır. Tüp bebek tedavisine oranla daha pratiktir. Anestezi gerekmez. Ancak tüp bebek, aşılamadan çok daha yüksek başarı oranına sahiptir.

Tedavi için uygun çiftlere geçmişte 2-3 defa aşılama yapıldıktan sonra tüp bebek tedavisine geçilmesi önerilmekteydi. Ancak günümüzde böyle bir sıralama mevcut değildir. Bu konu hakkında yapılan çalışmalar sonucunda 2-3 aşılama sonrası tüp bebeğe geçilmesinin, sadece tedavi maliyetini artırdığı saptanmıştır. Bunun yerine direkt tüp bebek tedavisinin yapılmasının yarar/maliyet oranını artırdığı belirtilmiştir.

Yorum Bırakın