Uterin Septum (Rahim İçi Perde) Nedir?

Uterin Septum Rahim Ici Perde Nedir

Uterin septum rahmin anormal bir şekilde bölünmesiyle karakterize edilir. Bu yapısal anomalide rahim içerisinde bir perde bulunur ve bu durum gebelik sorunlarına yol açabilir. Ancak çoğu zaman bu durum fark edilmez ve tanı koymak zor olabilir. Genellikle ultrason gibi görüntüleme teknikleriyle belirlenen uterin septum gebelik şansını ve sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle erken tanı ve doğru müdahale olası sağlık sorunlarını önlemek için büyük önem taşır. Uterin septumun derinliği ve etkilediği alan tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde kritik bir faktördür.

Uterin Septum (Rahim İçi Perde) Nasıl Oluşur?

Uterus septumu rahmin doğuştan anormal bir şekilde bölünmüş olması durumudur. Fetal gelişim sırasında Müllerian kanalları adı verilen iki yapı normal şartlar altında birleşir ve tek bir rahim boşluğu oluşturur. Ancak uterus septumu olan bireylerde bu kanalların birleşme süreci bozuktur. Bu durumda rahmin ortasında kalıcı bir perde oluşur ve rahmi iki ayrı bölüme ayırır. Bu yapısal bozukluk çeşitli üreme sorunlarına yol açabilir.

Bozulma Nedenleri:

 • Tam olarak birleşemeyen Müllerian kanalları
 • Anormal fetal gelişim süreçleri

Uterus septumu konjenital bir durumdur ve doğumdan itibaren var olan bir yapısal anomali olarak kabul edilir. Bu durumun kesin nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak bazı genetik faktörlerin etkili olabileceği düşünülmektedir. Uterus septumu genellikle rahmin üst kısmından başlayıp aşağı doğru uzanabilir ve boyut ile kalınlık açısından farklılık gösterebilir. Tanı genellikle ultrason manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya histerosalpingografi gibi ileri görüntüleme teknikleri kullanılarak konulur. Bu anomalilerin tespiti etkilenen bireylerin üreme sağlığını iyileştirmek için önemlidir.

Uterin Septum (Rahim İçi Perde) Hangi Belirtilere Neden Olur?

Uterin septum yani rahim içi perde çeşitli üreme sorunlarına yol açabilir. Bu durum bazı bireylerde belirti göstermeyebilir. Ancak belirtiler ortaya çıktığında genellikle aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Tekrarlayan düşükler: Rahim içi perde embriyonun yerleşmesine ve sağlıklı büyümesine engel olabilir. Bu durum tekrarlayan gebelik kayıplarına sebep olur.
 • Ağrılı adet: Dismenore adı verilen bu durum şiddetli adet krampları ile kendini gösterir.
 • Pelvik ağrı: Rahmin anormal yapısı kronik pelvik ağrıya neden olabilir.
 • Anormal adet kanaması:
  • Yoğun veya uzun süreli adet dönemleri,
  • Düzensiz döngüler,
  • Adet dönemleri arasında lekelenme.
 • Gebe kalmada zorluk: Rahim perdesi spermin geçişini engelleyebilir ve embriyonun yerleşmesini zorlaştırabilir.
 • Pelvik rahatsızlık: Bazı bireyler perde nedeniyle pelvik bölgede baskı veya rahatsızlık hissedebilir.

Tanı genellikle rahim içi perdeyi net bir şekilde gösteren ultrason MRI veya histeroskopi gibi görüntüleme teknikleriyle konur. Bu belirtiler rahim içi perdenin varlığına dikkat çekmek için önemlidir ve erken tanı tedavi seçeneklerini genişletebilir.

Uterin Septum (Rahim İçi Perde) Hamile Kalmayı Zorlaştırır mı?

Uterin septum hamilelik sürecini olumsuz etkileyebilen bir rahim anomalisi olarak bilinir. Rahim içindeki bu perde gebeliğin sağlıklı ilerlemesine engel olabilir. Rahimdeki bu yapısal bozukluk embriyonun implantasyonunu ve gelişimini sınırlayabilir. İmplantasyon genellikle perdenin kan akışının sınırlı olduğu bölgelerinde gerçekleştiğinde besin ve oksijen alımı yetersiz kalabilir. Bu durum düşük yapma riskini artırır. Ayrıca rahim içi perdenin varlığı erken doğum riskini de artırabilir. Perde nedeniyle rahmin şekli bozulduğunda fetusun pozisyonu anormal olabilir ki bu da doğum sürecini zorlaştırır.

 • Düşük riski: Uterin septum düşük yapma ihtimalini yükseltir.
 • Erken doğum: Anormal rahim şekli erken doğum ihtimalini artırabilir.
 • Anormal fetus pozisyonları: Rahmin anormal şekli fetusun doğru pozisyonda yerleşmesini engelleyebilir.

Buna karşın uygun tıbbi müdahale ile birçok kadın sağlıklı gebelikler yaşayabilir. Özellikle erken tanı ve doğru yönetim gebelik sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilir. Rahim içi perdenin varlığı gebelik sürecini zorlaştırsa da bilinçli takip ve müdahale ile birçok zorluk aşılabilir.

Uterin Septum (Rahim İçi Perde) Düşük Riskini Artırır mı?

Uterin septum rahim içindeki bölme nedeniyle düşük riskini artırabilir. Rahmin iki bölüme ayrılması döllenmiş yumurtanın sağlıklı bir şekilde yerleşmesini zorlaştırır. Lifli dokudan oluşan septum zayıf kan beslemesine sahiptir ve bu durum embriyonun gelişimi için gerekli olan besin ve oksijenin yeterince sağlanmasını engeller. Embriyonun septum üzerine yerleşmesi halinde yetersiz beslenme gebelik kaybına yol açabilir.

Rahim içi perdenin yol açtığı riskler şunlardır:

 • Düşük oranlarında artış: Perdeli rahimli bireylerde düşük yapma oranları %25 ile %47 arasında değişirken genel popülasyonda bu oran %10 ile %25 arasındadır.
 • Tekrarlayan düşükler: Septumun varlığı tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilir.
 • Erken doğum ve diğer gebelik komplikasyonları: Yapısal anormallik prematüre doğum riskini de artırabilir.

Bu sorunların önüne geçmek için erken tanı ve müdahale gereklidir. Yapısal anomalilerin tanınması uygun medikal yönetimi ve takibi gebelik süresince önem taşır. Perdeli rahimli kadınlar doğru tıbbi destekle başarılı gebelikler geçirebilirler. Bu durum perde varlığına rağmen yüksek risk altında olan gebeliklerin iyi yönetilmesini gerektirir.

Uterin Septum (Rahim İçi Perde) Tanısı Nasıl Konur?

Uterin septum tanısı koymak için gelişmiş tıbbi teknikler ve yöntemler tercih edilir. Tanı süreci genellikle vajinal ultrason ile başlar. Bu yöntem rahim boşluğunun ilk aşama incelemesini sağlar ve 3 boyutlu görüntülerle daha detaylı bilgi sunar. İlerleyen adımlarda daha kapsamlı bir değerlendirme için sonohistografi kullanılır. Bu işlem sırasında ultrasonografiye ek olarak rahim içine tuzlu su enjekte edilir böylece rahim boşluğunun yapısı daha net bir şekilde görüntülenebilir.

Ek tanı araçları ise şunlardır:

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Rahim yapısını ayrıntılı olarak görselleştirir ve diğer potansiyel anomalileri ayırt etmeye yardımcı olur.
 • Histerosalpingografi (HSG): Rahim ve fallop tüplerine kontrast madde enjekte edilerek yapılan bir röntgen çekimidir.
 • Histeroskopi: Rahim içini doğrudan gözlemlemek için kullanılan minimal invaziv bir yöntemdir.

Bu tanı yöntemleri uterin septumun varlığını büyüklüğünü ve yerleşimini belirleyerek doğru tedavi yaklaşımlarını saptamada önemli rol oynar. Her bir tanı aracı septumun anatomik özelliklerini farklı açılardan değerlendirir ve kapsamlı bir tanı süreci sunar. Bu detaylı değerlendirme hasta yönetiminde ve tedavi planlamasında kritik öneme sahiptir.

Uterin Septum (Rahim İçi Perde) Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Rahim içi perde tedavi edilmediğinde kadınların üreme sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Rahim içerisindeki bu anormal yapı gebeliğin sağlıklı şekilde gelişimine engel olur. Bu durumun yol açtığı başlıca sorunlar şunlardır:

Düşük yapma riskinin yükselmesi: Perdeli rahme sahip kadınlar düşük yapma ihtimali yüksek bir gruptur.

 • Gelişen gebeliğe yetersiz destek sağlanması
 • Yerleşme sorunları
 • Erken gebelik kayıpları

Tekrarlayan düşükler: Çoklu gebelik kaybı yaşama olasılığı artar.

Gebelik komplikasyonları:

 • Erken doğum riski
 • Makat gelişi gibi pozisyon problemleri
 • Sezaryen ile doğum yapma ihtiyacı

Doğal yollarla gebe kalmada zorluklar: Rahmin anormal şekli doğal gebelik şansını azaltır.

Ayrıca rahim içi perde bazı kadınlarda ağrılı adet dönemlerine ve pelvik bölgede ağrıya sebep olabilir. Öte yandan perdeli rahme sahip kadınların birçoğu herhangi bir belirti göstermeyebilir. Gebelikle ilişkili sorunlar yaşanana kadar veya başka nedenlerle yapılan tıbbi muayeneler sırasında bu durum anlaşılabilir. Gebe kalmayı planlayan kadınlar için rahim içi perdenin cerrahi müdahale ile çıkarılması gebelik şansını artırabilir ve düşük riskini minimize edebilir.

Uterin Septum (Rahim İçi Perde) Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Uterin septum düzeltme ameliyatı rahim içi perdeyi gidermek için uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bu ameliyat histeroskop denilen ışıklı bir tüp aracılığıyla gerçekleştirilir. Öncelikle hastaya işlem sırasında rahat olması için uygun anestezi verilir. Histeroskop rahim ağzından itibaren yavaşça ilerletilir. Böylece cerrah rahim içini doğrudan görebilir.

Ameliyat sırasında yapılan işlemler şunlardır:

 • Hazırlık: Hastaya lokal veya genel anestezi uygulanır.
 • Histeroskopun Yerleştirilmesi: Rahim boşluğuna doğru histeroskop ilerletilir.
 • Perdenin Çıkarılması: Perde histeroskopla gönderilen aletlerle kesilir ve çıkarılır.
 • Tamamlama: Histeroskop çekilir ve işlem sonlandırılır.

Bu işlemler genellikle bir saat kadar sürer. Hastanın iyileşme süreci oldukça hızlıdır ve çoğu kişi birkaç gün içinde günlük yaşantısına dönebilir. İyileşme sürecinde hafif kramp ve lekelenme yaşanabilir. İyileşme sürecini izlemek ve rahmin doğru şekilde iyileştiğinden emin olmak için takip ziyaretleri önemlidir. Bu ziyaretler rahmin sağlıklı olduğunu doğrulamak için gereklidir.

Uterin Septum (Rahim İçi Perde) Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Rahim perde ameliyatı sonrası iyileşme süreci dikkatli bir takip ve özen gerektirir. Hastalar ameliyatın hemen ardından birkaç saat boyunca gözetim altında tutulur; bu süreçte hafif kramplar ve kanamalar yaşanabilir. İyileşme çeşitli aşamalardan oluşur:

Ameliyat Sonrası İlk Dönem: Hastalar genellikle aynı gün içinde taburcu edilir. İlk saatlerde dinlenme önerilir.

İlk Birkaç Gün:

 • Yatak istirahati tavsiye edilir.
 • Ağrı kesicilerle karın ağrısını kontrol altına almak mümkündür.
 • Ağır kaldırmaktan kaçınmak esastır.

İlk Hafta:

 • Hafif işlere dönüş yapılabilir.
 • Fiziksel aktivite minimumda tutulmalıdır.
 • Hafif kanama veya lekelenme devam edebilir.

İki ila Dört Hafta:

 • İyileşme süreci devam ederken düzenli doktor kontrolü şarttır.
 • Enfeksiyon belirtileri açısından dikkatli olunmalıdır.

Uzun Süreli Bakım:

 • Cinsel aktivite ve tampon kullanımından kaçınmak gereklidir.
 • İyileşme sürecini takip etmek için sağlık uzmanıyla düzenli görüşmeler yapılmalıdır.

Bu süre zarfında herhangi bir anormal durumda doktorunuza başvurmanız önemlidir. Tam iyileşme ve sağlıklı bir dönüş için doktor tavsiyelerine sıkı sıkıya uyulmalıdır.

Uterin Septum (Rahim İçi Perde) Ameliyatı Sonrası Hamile Kalma Şansı Artar mı?

Uterin septum ameliyatı sonrasında hamilelik şansının artması bu tedaviye başvuran birçok kadın için umut verici bir gelişmedir. Bu durum ameliyatın rahmin yapısını iyileştirerek daha sağlıklı bir gebelik ortamı sağlamasından kaynaklanır. İstatistiksel verilere göre ameliyat sonrası gebelik oranlarında belirgin bir yükseliş görülmektedir.

 • Ameliyat öncesi yaklaşık %54,84 olan gebelik oranları ameliyat sonrası %85,48’e kadar çıkabilir.
 • Ameliyatın düşük oranlarını da önemli ölçüde düşürdüğü gözlemlenmiştir.

Bu sonuçlar rahim perdesi olan kadınların karşılaştığı zorlukları azaltmada etkili bir yöntem olarak ameliyatı öne çıkarır. Ameliyat sonrası rahmin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması embriyonun yerleşimi ve gelişimi için elverişli koşullar sunar. Böylece gebeliğin başarıyla devam etme ihtimali artar. Özellikle tekrarlayan düşükler yaşayan kadınlar için bu durum gebelik şansını artırarak büyük bir fırsat sunar. Bu iyileşmeler genel olarak kadınların üreme sağlığını olumlu yönde etkiler ve çocuk sahibi olma umutlarını güçlendirir. Ameliyat sonrası dönemde sağlanan bu başarılar rahim perdesi tedavisinde önemli bir adım olarak değerlendirilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2nd Opinion
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
2nd Opinion