Yumurta Rezervi Düşüklüğü (AMH) nedir?

Yumurta Rezervi Dusuklugu AMH nedir

Yumurta rezervi düşüklüğü, yani düşük anti-müllerian hormon (AMH) düzeyi kadın sağlığı için kritik bir göstergedir. AMH kadının doğurganlık kapasitesini yansıtır. Zaman içinde hormon seviyelerinde doğal bir azalma meydana gelir. Ancak belirli yaşam tarzı değişiklikleriyle bu düşüşün hızını yavaşlatmak mümkündür. Özellikle diyet ve egzersiz bu değişiklikler arasında yer alır. Bu önlemler hormon seviyelerini korumaya yardımcı olurken genel sağlık durumunu da olumlu yönde etkileyebilir. Bu nedenle AMH düzeyi kadınların üreme sağlığını izlemek için önemli bir parametre olarak kabul edilir.

Yumurta Rezervi Düşüklüğü (AMH) nedir?

Yumurta rezervi düşüklüğü kadınlarda AMH seviyesinin azalmasıyla karakterize edilen bir durumdur. AMH yani Anti-müllerian Hormon kadınların üreme kapasitesini gösterir. Bu hormon anne karnından itibaren menopoza dek sürekli olarak salgılanır. AMH seviyesi kadının yumurta sayısını ve dolayısıyla doğurganlık potansiyelini yansıtır. Yüksek AMH seviyesi geniş bir yumurta rezervini işaret ederken düşük seviyeler azalmış rezervin göstergesidir.

AMH değeriyle ilgili bilgiler şunları içerir:

 • Yumurta kalitesi ve miktarının bir göstergesi olarak işlev görür.
 • Hormon seviyeleri yaşla birlikte doğal olarak düşer.
 • AMH testi kandan kolayca ölçülebilir ve adet döngüsünün herhangi bir gününde yapılabilir.

AMH testi özellikle tüp bebek tedavisinde önemli bir araçtır. Bu test sayesinde kadınların üreme tedavilerinde hangi yöntemlerin kullanılacağına dair kararlar daha bilinçli bir şekilde alınabilir. Genel olarak AMH kadın sağlığı ve üreme planlaması açısından vazgeçilmez bir hormondur.

AMH hormonu normal değeri kaç olmalıdır?

AMH hormonu kadınların yumurtalık rezervini değerlendirmede kullanılır. Bu hormonun seviyesi kadının doğurganlık potansiyelini anlamak için önemli bir gösterge olarak kabul edilir. AMH değeri yaşa bağlı olarak farklılık gösterir ve her yaş grubu için belirlenmiş normal aralıklar vardır. İdeal olarak AMH değeri şu yaş gruplarına göre sınıflandırılır:

 • 20-29 yaş: 1.8-7.5 ng/ml
 • 30-34 yaş: 0.9-6.7 ng/ml
 • 35-39 yaş: 0.7-5.2 ng/ml
 • 40-44 yaş: 0.1-2.9 ng/ml
 • 45-50 yaş: 0.04-2.0 ng/ml

Genel bir kural olarak 1 ng/ml ve üzeri AMH değerleri normal yumurtalık rezervini gösterir. Bu seviye kadının sağlıklı üreme fonksiyonlarına işaret eder. Öte yandan AMH değeri 3 ng/ml ve üzerinde olduğunda bu durum yüksek yumurtalık rezervini belirtir. Yüksek değerler polikistik over sendromu gibi durumların bir göstergesi olabilir. Düşük AMH değerleri özellikle 0.3-0.6 ng/ml arasında olduğunda yumurtalık rezervinin azaldığını ifade eder. Bu düzeydeki AMH kadının doğurganlık kapasitesinde düşüş olduğunu gösterir.

AMH değerinin düşük olmasının sebepleri nelerdir?

AMH değerinin düşük olmasının çeşitli nedenleri mevcuttur. En belirgin faktör yaş ilerlemesidir; kadınlar yaşlandıkça yumurtalık rezervleri azalır ve bu durum AMH seviyelerini etkiler. Ayrıca genetik faktörler büyük bir rol oynar. Ailede erken menopoz geçiren kadınların bulunması AMH düzeylerinin düşük olma olasılığını artırır. İlaveten bazı genetik hastalıklar özellikle Turner sendromu gibi doğrudan AMH seviyelerini etkileyebilir.

AMH düzeylerindeki düşüşe neden olan diğer önemli faktörler şunlardır:

 • Yumurtalık ameliyatları: Herhangi bir cerrahi müdahale sonrası yumurtalıklar zarar görebilir.
 • Otoimmün hastalıklar: Bağışıklık sisteminin yumurtalıklara saldırması sonucu yumurtalık rezervi azalabilir.
 • Kanser tedavileri: Kemoterapi ve radyoterapi yumurtalık hücrelerine zarar vererek AMH seviyelerini düşürebilir.
 • Polikistik Over Sendromu (PCOS): Genellikle yüksek AMH seviyeleri ile ilişkilendirilse de bazı durumlarda AMH düşük olabilir.
 • Çevresel faktörler: Sigara içmek ve toksinlere maruz kalmak yumurtalık rezervini olumsuz etkileyebilir.

Bu faktörler AMH seviyesinin düşük olmasına yol açar ve kadının doğurganlık kapasitesini sınırlayabilir. Her bir faktör AMH değerlerini farklı şekillerde etkiler ve bu seviyeler kadının üreme sağlığı açısından önem taşır.

AMH düşüklüğünde hangi başka testler yapılmaktadır?

Anti-müllerian Hormon (AMH) düzeyleri düşük olan kadınlarda yumurta rezervini ve genel üreme sağlığını değerlendirmek amacıyla çeşitli ek testler uygulanır. Bu testler sayesinde kısırlık veya erken menopoz gibi durumların daha iyi anlaşılması ve tedavi edilmesi mümkün hale gelir. Öncelikle Folikül Uyarıcı Hormon (FSH) testi yapılır. Yüksek FSH seviyeleri genellikle düşük yumurta rezervinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Ayrıca Estradiol (E2) testi de önemlidir. Estradiol seviyeleri özellikle düşük AMH ile değerlendirildiğinde yumurtalık fonksiyonlarının durumu hakkında bilgi verir.

Ek olarak kadınların üreme sağlığını detaylı bir şekilde değerlendirmek için kullanılan diğer testler şunlardır:

 • Transvajinal ultrason: Yumurtalıkların boyutu ve antral folikül sayısı bu yöntemle incelenir. Antral folikül sayısı yumurta rezervinin bir göstergesi olarak değerlendirilir.
 • Luteinleştirici Hormon (LH) Testi: LH seviyeleri yumurtlamayı tetikleyen hormon olup yumurtalık fonksiyonlarını anlamak için kullanılır.

Bu testlerin sonuçları üreme sağlığındaki potansiyel problemleri belirlemeye ve hastalara uygun tedavi yöntemlerini önermeye yardımcı olur. Her bir testin sonuçları hastanın sağlık durumu hakkında değerli bilgiler sunarken tedavi sürecinin yönünü belirlemede kritik rol oynar.

AMH testi düşük çıkarsa ne olur?

AMH testinin düşük çıkması kadınların üreme sağlığı açısından bazı önlemleri değerlendirmeleri gerektiğini gösterir. Bu durumda önerilen yöntemler arasında tüp bebek tedavisi gibi yardımcı üreme teknikleri bulunur. Yumurtalık rezervi düşüklüğü belirlenen kadınlar için bu teknikler gebe kalma şansını artırabilir. Ayrıca doğurganlık potansiyelini korumak adına yumurta dondurma işlemi de önerilebilir. Yumurtalık rezervi düşük olan hastalar için bu yöntemler düşünülebilir:

 • Tüp bebek tedavisi: Daha az ve düşük kaliteli yumurtalarla bile gebelik şansını artırır.
 • Yumurta dondurma: Gelecekteki kullanım için yumurtaların saklanmasını sağlar.

Düşük AMH seviyelerinin tespit edilmesi bazı yaşam tarzı değişikliklerinin yapılmasını da gerekli kılar. Sigara ve alkol tüketiminin azaltılması dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz hormon seviyeleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Ayrıca stres yönetimi de bu süreçte önemli bir yer tutar. Doktorlar düşük AMH seviyelerine yönelik olarak genellikle ayrıntılı bir değerlendirme yapar ve uygun tedavi yöntemlerini önerir. Böylece kadınların üreme sağlığı üzerindeki riskler azaltılabilir ve doğurganlık potansiyelleri maksimize edilebilir.

AMH testi adetliyken mi yapılır?

AMH testi kadınların üreme sağlığını değerlendirmek için kritik bir araçtır. Bu test Anti-müllerian Hormon düzeyini ölçerek yumurtalık rezervinin bir göstergesi olarak hizmet eder. Testin uygulanabilirliği menstrüel döngünün herhangi bir gününde gerçekleştirilebilmesinden kaynaklanır. Bu özellik kadınların test için menstrüel durumlarını gözetmelerine gerek kalmadan planlama yapmalarını sağlar.

 • Menstrüel döngü durumunun test sonuçları üzerinde bir etkisi yoktur.
 • AMH seviyesi gün içinde veya adet döngüsü boyunca sabit kaldığından döngünün herhangi bir gününde test güvenilir sonuçlar verir.
 • Testin yapılması için adetli olma şartı bulunmamaktadır.

Bu esneklik kadınların yaşam tarzlarına veya kişisel programlarına göre testi daha rahat bir şekilde ayarlamalarına olanak tanır. AMH testi özellikle doğurganlık tedavisi düşünen kadınlar için yumurtalık rezervlerinin belirlenmesinde ve planlamada önemli bir rol oynar. Test herhangi bir zamanda yapılabildiği için tıbbi danışmanlık sürecini basitleştirir ve kadınların sağlık yönetimini kolaylaştırır. Bu özellikler AMH testini kadın sağlığı değerlendirmelerinde vazgeçilmez kılar.

Yumurta rezervi düşüklüğü tedavisi var mıdır?

Yumurta rezervi düşüklüğünü artıracak bir tedavi yöntemi şu anda mevcut değildir. Yumurta rezervinin azalmasını hızlandıran bazı faktörler bilinmektedir:

 • Sigara kullanımı
 • Yüksek stres seviyeleri
 • Alkol tüketimi
 • Aşırı kafein alımı
 • Fast food ve paketli gıdalar gibi sağlıksız beslenme alışkanlıkları

Bu tür alışkanlıklardan kaçınarak yumurta rezervinin hızlı azalması engellenebilir. Bunun yanı sıra kadınlar yumurta rezervlerinin düşük olduğunu fark ederlerse gebe kalmayı ertelemeyi planlıyorlarsa yumurta dondurma seçeneği değerlendirilebilir. Bu yöntem rezerv azalmadan önce alınabilecek bir önlem olarak önerilmektedir. Bu süreçte doğru bilgilendirme çok önemlidir ve kadınlara zamanın değerini anlamaları konusunda yardımcı olunmalıdır. Yumurta dondurma işlemi özellikle rezervin hala nispeten yüksek olduğu zamanlarda daha başarılı olmaktadır.

Yumurta rezervi düşük kadınlara uygulanan PRP tedavisi nedir?

Yumurta rezervi düşük kadınlar için PRP tedavisi alternatif yöntemler arasında değerlendirilmektedir. Platelet Rich Plasma (PRP) tedavisi trombositten zenginleştirilmiş kan plazması kullanılarak yapılan bir uygulamadır. Bu yöntem özellikle ortopedi ve plastik cerrahi alanlarında uzun süredir kullanılmakta olup son yıllarda üreme sağlığı alanında da test edilmeye başlanmıştır. PRP’nin potansiyel faydaları arasında:

 • Dokuların iyileşme sürecinin hızlandırılması,
 • Hücresel yenilenmenin teşvik edilmesi,
 • İnflamasyonun azaltılması.

bulunmaktadır. Yumurta rezervi düşüklüğü yaşayan kadınlarda PRP’nin olası etkileri henüz tam olarak kanıtlanmamış olsa da sınırlı tedavi seçenekleri arasında umut vaat eden bir alternatif olarak görülmektedir. Tedavinin üreme fizyolojisindeki etkinliği ve güvenliği üzerine yapılan çalışmalar bu yöntemin gelecekteki rolünü belirleyecektir. PRP bu alanda daha fazla araştırma gerektiren bir tedavi yöntemidir.

Erken menopoz engellenir mi?

Erken menopoz kadınların belirli bir yaşa ulaşmadan menopoz belirtileri göstermeye başlamasıdır. Kadınların doğuştan sahip olduğu yumurta sayısı sınırlıdır ve bu sayı yaşla birlikte azalır. Bu azalma erken menopozun kaçınılmaz bir sonuç olabileceğini işaret eder. Tam olarak engellenemese de erken menopozun etkileri ve başlama yaşı üzerinde dış faktörlerin belirli bir etkisi olabilir. Sağlıklı yaşam tarzı seçimleri bu sürecin yönetilmesinde yardımcı olabilir:

 • Sigara ve alkol tüketimini azaltmak
 • Dengeli ve sağlıklı beslenmek
 • Düzenli egzersiz yapmak

Bu faktörler genel yumurta rezervi üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir ve erken menopoz riskini azaltabilir. Genetik yatkınlık gibi kaçınılmaz faktörler de bu süreci etkileyebilir fakat sağlıklı alışkanlıkların benimsenmesi menopozun erken evrelerinin hafifletilmesine katkıda bulunabilir. Bu yaklaşımlar kadınların üreme sağlığını desteklemeye yöneliktir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2nd Opinion
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
2nd Opinion