Tıkanıklığa bağlı (Obstrüktif) Azospermi

Tikanikliga bagli Obstruktif Azospermi

Obstrüktif azospermi, erkeklerde görülen bir üreme problemidir. Bu durumda, testislerde üretilen sağlıklı spermler, taşıyıcı kanallarda meydana gelen tıkanıklıklar sebebiyle dışarı atılamaz. Sorun genellikle epididim, vaz deferens ya da ejakülatuar kanal gibi sperm taşıma yollarında ortaya çıkar.

Böyle bir tıkanıklık, spermlerin meniye karışmasını engeller ve kısırlığa yol açabilir. Tıkanıklığa bağlı azospermi vakaları, azospermi tanısı konulan hastaların yaklaşık %40’ını oluşturur. Dolayısıyla bu, erkek kısırlığındaki önemli bir faktördür ve tedavi gerektiren ciddi bir sağlık sorunudur.

Tıkanıklığa Bağlı Azospermi Nedenleri

Tıkanıklığa bağlı azospermi, erkek üreme sistemindeki kanallarda oluşan engeller nedeniyle spermlerin dışarı atılamaması durumudur. Çeşitli doğumsal ve sonradan meydana gelen etkenler bu duruma yol açabilir.

Doğumsal Nedenler:

 • İki taraflı doğuştan vaz deferens yokluğu; vaz deferenslerin hiç gelişmemiş olmasıdır.
 • Kistik fibroz geni kusurları, CFTR mutasyonu taşıyıcılığı ile ilişkilendirilir ve bu erkeklerde kistik fibrozis riski yüksektir.
 • Bu erkeklerde genellikle böbrek anomalileri de görülebilir ve ultrasonografi ile kontrol şarttır.
 • Genetik danışmanlık ve CFTR mutasyon testi, tüp bebek tedavisi öncesi zorunludur. Eğer her iki ebeveyn de taşıyıcıysa, embriyolara preimplantasyon genetik tanı önerilir.

Sonradan Meydana Gelen Nedenler:

 • Üreme sistemi ve idrar yollarını etkileyen şiddetli enfeksiyonlar.
 • Önceden geçirilmiş cerrahi müdahaleler, özellikle üreme organlarına yönelik operasyonlar.
 • Testis yaralanmaları ve travmalar, spermlerin taşınmasını zorlaştırabilir.
 • Vazektomi işlemi sonucu bilinçli olarak oluşturulan tıkanıklıklar, vaz deferens kanallarının bağlanmasını içerir.

Bu faktörler, sperm taşıyan kanallarda blokajlara neden olarak, spermin dışarı atılmasını engeller ve kısırlığa yol açar. Tedavi ve tanı süreçleri, bu nedenlerin doğru bir şekilde belirlenmesine bağlı olarak şekillenir.

Obstrüktif Azospermi Tanısında Yöntemler

Obstrüktif azospermi tanısı koymak için çeşitli değerlendirme yöntemleri kullanılır. Öncelikle, erkeğin özgeçmişi ve soy geçmişi detaylı bir şekilde incelenir. Bu aşamada, çocukluk dönemi hastalıkları ve geçirilen operasyonlar göz önünde bulundurulur.

Ardından, geniş kapsamlı bir ürolojik muayene yapılır. Bu muayenede, testislerin boyutlarının normal olup olmadığı değerlendirilir. Tanı sürecinde yapılan laboratuvar testleri şunları içerir:

Kan tetkikleri:

 • Serum testosteron, FSH ve LH seviyeleri normal aralıklarda ölçülür.

Semen analizi:

 • Semen hacmi düşük (<1.5 ml)
 • pH değeri 7.0 altında ve asidik
 • Fruktoz miktarı düşük ya da yok

Bu bulgular, genellikle ejakülatuar kanal veya seminal veziküllerde bir tıkanıklık olduğunu gösterir. Ultrasonografi ise, özellikle transrektal USG ile ejakülatuar kanal tıkanıklıklarını ve kistleri saptamada etkilidir.

Ultrason eşliğinde yapılan aspirasyon yöntemiyle de bu hastalardan sperm elde edilmesi mümkündür. Bu tanı yöntemleri, tedavi planlaması için kritik bilgiler sağlar.

Obstrüktif Azospermi Tedavisi: Cerrahi Yöntemler ve Başarı Oranları

Obstrüktif azospermi durumunda, erkeklerin üreme yeteneklerini geri kazanabilmeleri için çeşitli cerrahi müdahaleler uygulanmaktadır. Mikrocerrahi teknikleri, vaz deferens ve epididim gibi sperm taşıyan kanallardaki tıkanıklıkları gidermek amacıyla tercih edilir. Bu operasyonlar son derece hassas teknikler gerektirdiğinden, alanında uzman cerrahlar tarafından yapılması şarttır.

Mikrocerrahi sonrası gebelik oranları genellikle %20 ile %40 arasında değişmektedir. Bu operasyonların başarısı, erkeğin genel sağlık durumuna ve tıkanıklığın yerine göre farklılık gösterir.

 • Mikrocerrahi sonrasında gebelik şansı %20-40 arasındadır.
 • TURED sonrasında gebelik şansı ortalama %25’tir.

Operasyonların başarılı sonuçlar vermesi için hastanın durumunun detaylıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Kadının üreme sağlığı da bu değerlendirme sürecinde önemli bir yer tutar. Kadın partnerin yaşı ve sağlık durumu, tedavinin başarısını doğrudan etkileyebilir.

Özellikle kadın yaşı ilerledikçe, tüp bebek tedavisi dahil olmak üzere üreme tekniklerinin başarı oranı azalır. Dolayısıyla, tedavi seçeneklerini değerlendirirken bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Obstrüktif Azosperminin Tedavi Yaklaşımlarındaki Önemi

Obstrüktif azospermi, erkek infertilitesinin önemli nedenlerinden biridir. Bu durumda, testisler normal işlevini sürdürmektedir ancak spermler, taşıma kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle dışarı atılamaz. Bu tıkanıklıklar genellikle;

 • Epididim,
 • Vaz deferens,
 • Ejakülatuar kanal,

gibi sperm yollarında meydana gelir. Uzman bir üroloji muayenesi, bu tür bir tıkanıklığın varlığını belirleyebilir. Tıkanıklığın saptanması, erken ve doğru bir tanı koymayı sağlar. Bu da uzun süreli ve genellikle gereksiz yere uygulanan hormonal tedavilerden kaçınmayı mümkün kılar. Tıkanıklığa bağlı azospermi tedavisinde, hormon tedavileri yerine, genellikle cerrahi müdahaleler tercih edilir.

Cerrahi yöntemler, tıkanıklıkları açarak spermlerin yolunu serbest bırakır ve doğal yollardan gebelik şansını artırır. Bu nedenle, obstrüktif azospermi, tedavi edilebilir infertilite türleri arasında özel bir öneme sahiptir.

Obstrüktif Azospermi Tanısında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Obstrüktif azospermi tanısı, erkeklerdeki kısırlık durumlarında kritik bir değerlendirmedir. Bu durum, spermlerin taşınma yollarındaki engeller nedeniyle dışarı atılamamasından kaynaklanır. Hastanın detaylı tıbbi geçmişi, bu tanı için hayati önem taşır. Özellikle, hastanın geçirdiği enfeksiyonlar, kullandığı ilaçlar veya maruz kaldığı çevresel faktörler azosperminin nedenlerini açıklayabilir:

 • Enfeksiyonlar
 • İlaç kullanımı
 • Cerrahi geçmişi
 • Dış faktörler
 • Genetik faktörler

Eğer bu faktörler azospermiyi açıklamıyorsa, fiziksel muayene ve hormonal değerlendirmeler ile tıkanıklık ihtimali üzerinde durulur. Ürolojik muayenede, sperm kanallarında problem olup olmadığı incelenir.

Normal testis boyutları ve hormon değerleri, tıkanıklık olasılığını güçlendirir. Ancak, genetik sorunlar veya testisleri etkileyen ciddi enfeksiyon geçmişi gibi durumlar, bu tanıyı zorlaştırabilir. Bu nedenle, her bir ipucu titizlikle değerlendirilmelidir.

Obstrüktif Azospermi ve Tedavi Potansiyeli

Obstrüktif azospermi, sperm kanallarında görülen tıkanıklıklar nedeniyle ortaya çıkar. Sistemdeki herhangi bir noktada meydana gelebilen bu tıkanıklıklar, sperm üretiminden ejakülasyona kadar olan süreci etkiler.

Tıkanıklık, tek taraflı veya iki taraflı olabilir. Ayrıca, tıkanıklık ya tamamen kapalı kanallar şeklinde olabilir ya da kısmi tıkanıklıklar olarak kendini gösterebilir. Bu tıkanıklıkların yerine göre tedavi yöntemleri ve başarı şansları değişiklik gösterir. Özellikle, tıkanıklığın yerinin doğru tespiti tedavi stratejisinin belirlenmesinde kritik öneme sahiptir. Şunları göz önünde bulundurmak gerekir:

 • Tıkanıklık yerinin belirlenmesi,
 • Tedavi yöntemlerinin tıkanıklık tipine göre ayarlanması,
 • Tedavinin başarı şansı.

Böylece, tıkanıklığa bağlı azosperminin yönetilmesi daha etkin bir şekilde mümkün olur.

Obstrüktif Azospermi ve Kistik Fibrozis İlişkisi

Obstrüktif azospermi vakalarında, sperm kanallarının tıkanıklığı genetik faktörlere bağlı olabilir. Özellikle kistik fibrozis, bu duruma yol açan temel genetik bozukluklardan biridir.

Erkeklerde sperm kanallarının gelişimindeki bu bozukluk, kistik fibrozis taşıyıcılığı ile ilişkilendirilebilir. Bu hastalık, semptom göstermeyen taşıyıcılar arasında dahi nesiller boyu aktarılabilir. Şu nedenle, obstrüktif azospermi teşhisi konan hastalarda yapılan değerlendirmelerde;

 • Sperm elde edilmesi,
 • Kanalların varlığının ve işlevselliğinin kontrolü,

büyük önem taşır. Ayrıca, çiftlerin genetik danışmanlık alması ve kistik fibrozis taşıyıcılığı açısından test edilmesi, gelecek nesillerin sağlığı için kritik olabilir. Bu süreç, mevcut teknolojilerle desteklenerek, etkili bir şekilde yönetilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2nd Opinion
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
2nd Opinion