İkili Test Nedir? Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Ikili Test Nedir Nasil ve Ne Zaman Yapilir

İkili test, hamileliğin ilk üç aylık döneminde gerçekleştirilen önemli bir tarama yöntemidir. Bu testle, anne adayının kanındaki belirli proteinler ve hormonlar ölçülür. Böylece fetüsün potansiyel kromozomal ve genetik anormallikler açısından riski değerlendirilir. Genellikle doktorların önerisi üzerine yapılır.

Özellikle genetik sorunlar erken teşhis edilebildiğinden, anne ve sağlık profesyonelleri için yol gösterici olmaktadır. Test, annenin yaşı ve sağlık durumu gibi değişkenler dikkate alınarak planlanır ve uygulanır. Dolayısıyla bu test, hamilelik sürecinin sağlıklı ilerlemesi için kritik bir rol oynar.

İkili Tarama Testi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İkili tarama testi, hamilelik sürecinin başlangıcında yapılan önemli bir tarama yöntemidir. Hamileliğin ilk trimesterinde, genellikle 11 ile 14 haftalar arasında uygulanan bu test, annenin kanında iki farklı biyokimyasal belirtecin seviyesini ölçer. Bu belirteçlerden biri serbest beta HCG, diğeri ise PAPP-A’dır. Test sırasında ayrıca ultrasonla nukal yarı saydamlık ölçümü yapılır. Bu ölçüm, bebeğin ense bölgesindeki sıvı miktarını tespit eder ve kromozomal anormallik riskini değerlendirmek için kullanılır.

Biyokimyasal Belirteçler:

 • Serbest Beta HCG
 • PAPP-A

Ultrason İle Ölçüm:

 • Nukal yarı saydamlık

Test, Down sendromu, Edward sendromu gibi kromozomal bozuklukların erken teşhisinde yardımcı olur. Böylece, test sonuçları yüksek risk taşıyan durumlar için ek tanısal testlerin yapılmasını gerektirebilir. İkili test, sadece bir tarama testi olduğundan, hastalıkların kesin tanısı için yeterli değildir; ancak risk durumunu belirleyerek ileriki tetkikler için yönlendirme yapar. Bu özellikleriyle ikili test, hamilelik döneminde yapılan önemli tarama testlerinden biri olarak kabul edilir.

İkili Tarama Testinin Önemi ve Amacı

İkili tarama testi, hamileliğin erken döneminde uygulanır ve bebeğin genetik anormallikler açısından risk taşıyıp taşımadığını belirlemeye yöneliktir. Bu test sayesinde, anne adaylarına Down sendromu, Edward sendromu ve Patau sendromu gibi ciddi durumlar için önceden bilgi sağlanır. Erken tanı, ileride alınacak önlemler ve tedavi yöntemleri için büyük önem taşır.

 • Bebeğin zihinsel ve fiziksel sağlığına yönelik riskler erkenden saptanır.
 • Olası genetik rahatsızlıkların tespiti ile ebeveynler bilinçlendirilir.
 • Hastalıklara özgü eğitim ve bakım planları daha doğum öncesinde hazırlanır.

Bu süreçte, annenin kanındaki belirli biyomarkerlar ölçülür ve ultrason taraması yapılır. İkili test, hamileliğin ilk trimesterinde, özellikle 11 ile 14 haftalar arasında gerçekleştirilir. Testin sonuçları, anne adaylarının ve sağlık profesyonellerinin, bebek için en iyi kararları vermesine olanak tanır. Böylece, çoğu bebekte düşük risk saptandığında, gereksiz yere ek testlerden kaçınılır ve hamilelik süreci daha güvenli bir şekilde yönetilir.

İkili Tarama Testi Uygulamasının Ayrıntıları

İkili tarama testi, genetik hastalık risklerini değerlendirmek için hamileliğin erken dönemlerinde uygulanan bir yöntemdir. Test süreci, kan testi ve ultrason taraması olmak üzere iki aşamadan oluşur. İlk olarak anneden alınan kan örneği laboratuvarda incelenir. Bu inceleme sırasında, iki önemli gösterge olan gebelikle ilişkili plazma protein-A ve serbest beta HCG düzeyleri ölçülür. Yüksek veya düşük bu değerler, belirli genetik riskler hakkında bilgi verir. Ardından, ultrason taraması ile bebeğin ense kalınlığı ölçülür. Bu ölçüm, Down sendromu gibi kromozomal anormalliklerin saptanmasında yardımcı bir faktördür.

Kan Testi Aşamaları:

 • Anneden kan örneği alınır.
 • Gebelikle ilişkili plazma protein-A (PAPP-A) düzeyi ölçülür.
 • Serbest beta HCG hormon seviyesi tespit edilir.

Ultrason Taraması Aşamaları:

 • Bebeğin ense kalınlığı ölçülür.
 • Gerekli durumlarda, burun kemiği gelişimi de değerlendirilir.

İkili Tarama Testinin Faydaları

İkili tarama testi, hamilelik sürecindeki önemli bir adımdır. Bu test sayesinde, fetüsün sağlığı hakkında erken bilgi edinilir. Anormalliklerin erken tespiti, annenin ve sağlık profesyonellerinin proaktif davranmasını sağlar. Test, annenin kan örnekleri ve ultrason görüntüleri kullanılarak yapılan güvenli bir işlemdir.

 • Anormallikler erken tespit edilir: Test, genetik ve kromozomal sorunların varlığını erkenden belirleyebilir.
 • İnvaziv olmayan yöntemle yapılır: Kan testi ve ultrason kullanılarak gerçekleştirildiğinden, herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmez.
 • Risk değerlendirmesi yapılmasını sağlar: Elde edilen bilgiler, ileri testlerin ve müdahalelerin planlanmasında kritik öneme sahiptir.

Böylelikle, ikili tarama testi hem annenin hem de bebek sağlığı için erken ve güvenli bir yaklaşım sunar. Bu avantajlar, hamilelik döneminde bilinçli ve güvenli kararlar alınmasına olanak tanır.

İkili Test Sonuçlarının Anlamı

İkili test sonuçları, bebekte genetik bozukluklar açısından risk durumunu gösterir. Test esnasında elde edilen beta-hCG ve PAPP-A seviyeleri, bebekte belirli genetik rahatsızlıkların varlığı hakkında bilgi sağlar. Beta-hCG değerinin yüksek olması ve PAPP-A düzeyinin düşük çıkması, genetik sorunlar için yüksek risk işaretidir. Ayrıca, ense kalınlığının artmış olması ve baş-popo uzunluğu olan CRL değerlerinin normal dışı olması da yüksek risk kategorisine işaret eder. İkili test:

 • Down sendromu tespiti için %85 doğruluk sunar.
 • %5 yalancı pozitif sonuç riski barındırır.

Sonuçlar, ileri testlerle doğrulanmalıdır. Bebeğin düşük riskli olarak değerlendirilmesi, hastalıkların kesin olmadığı anlamına gelir. Test sonucu, bir risk puanı hesaplanarak elde edilir ve bu puan bebek hakkında önemli kararlar alınmasında kullanılır.

İkili Tarama Testinde Değerlendirilen Faktörler

İkili tarama testi, hamilelik sürecinde önemli bilgiler sunar. Öncelikle, bu test annenin kanındaki iki spesifik belirteç olan koryonik gonadotropin ve gebelikle ilişkili plazma protein-A seviyelerini ölçer. Bu belirteçlerin analizi, Down sendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromu gibi kromozomal bozuklukların riskini değerlendirmekte kullanılır. Test, kesin sonuçlar vermez ancak bebeğin bu sendromlara sahip olma ihtimalini gösterir:

 • Koryonik gonadotropin (hCG) seviyesi
 • Gebelikle ilişkili plazma protein-A (PAPP-A) seviyesi

Eğer risk yüksekse, ebeveynlere daha detaylı genetik testler önerilir. Bu testler, bebeğin sağlık durumu hakkında daha kesin bilgiler sağlar ve hamilelik yönetiminde kritik bir rol oynar. Sonuçlar hem annenin hem de bebeğin sağlık takibinde yol gösterici olur.

İkili Tarama Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İkili tarama testi, hamileliğin ilk üç ayında yapılır ve sonuçları genellikle üç gün içinde alınır. Bu test sırasında annenin kanındaki belirli göstergeler ölçülerek fetüsün kromozomal bozukluklar açısından risk taşıyıp taşımadığı belirlenir. Sonuçlar, risk seviyesine göre düşük, orta veya yüksek olarak sınıflandırılır.

 • Düşük Risk: Bu sonuç, fetüsün kromozomal hastalıklar açısından riskinin az olduğunu gösterir.
 • Orta Risk: Orta seviyede risk, daha detaylı inceleme gerektirebilir.
 • Yüksek Risk: Yüksek risk sonucu, fetüsün belirli kromozomal hastalıklar için riskli olduğunu gösterir ve bu durumda doktor daha ayrıntılı testler önerebilir.

Sonuçlar ayrıca, hamileliğin yönetimi ve gelecek planlaması için önemli bilgiler sunar. Eğer test sonucu yüksek çıkar ise, doktor ileri testler için yönlendirme yapabilir. Bu testler, hastalıkların daha kesin tanımlanması ve yönetilmesi için gereklidir. Sonuçların anlamı, doktorunuzun rehberliğinde ele alınmalıdır, böylece hamilelik süresince alınacak önlemler en doğru şekilde planlanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2nd Opinion
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
2nd Opinion