Erkek Kısırlığında PICSI DISH Yöntemi

Erkek Kisirliginda PICSI DISH Yontemi

Erkek kısırlığı tedavisinde yeni yöntemler arasında PICSI DISH tekniği öne çıkmaktadır. Bu yöntem özellikle sperm kalitesinin belirlenmesinde kullanılır. Gelişmiş laboratuvar teknikleri sayesinde daha sağlıklı sperm hücreleri seçilebilmektedir. Yüksek kaliteli sperm kullanımı implantasyon ve canlı doğum oranlarını arttırır.

Ayrıca erkek faktörü etkili olan durumlarda bu teknik ideal bir çözüm sunar. Dolayısıyla PICSI DISH, tüp bebek tedavilerinde başarı şansını önemli ölçüde yükseltmektedir. Bu da infertil çiftler için umut vaat eden bir gelişmedir.

PICSI Dish Yöntemi ve Uygulama Detayları

PICSI Dish yöntemi, erkek kısırlığı tedavilerinde önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkar. Bu teknik, hyaluronan maddesinin bulunduğu özel bir kap kullanılarak gerçekleştirilir. Yöntemde, sperm hücreleri bu maddenin bulunduğu kaba yerleştirilir. İşlem sırasında, olgun ve sağlıklı spermler hyaluronana doğal yolla bağlanır. Bu bağlanma, sperm hücrelerinin kalitesini gösteren önemli bir işarettir. Bağlanan spermler daha sonra mikroenjeksiyon için seçilir.

Uygulamada dikkate alınması gereken adımlar şunlardır:

 • Sperm örneğinin hazırlanması
 • Örneklerin PICSI dish kabına yerleştirilmesi
 • Hyaluronana bağlanan spermlerin belirlenmesi
 • Seçilen spermlerin mikroenjeksiyon için kullanılması

Bu yöntemle, spermlerin genetik sağlamlığı daha detaylı bir şekilde incelenir. Dolayısıyla tedavi sürecinde daha sağlıklı embriyoların elde edilmesi sağlanır. Bu da genel olarak implantasyon ve gebelik başarı oranlarını arttırır. Erkek kısırlığı tedavisinde PICSI Dish, mikroenjeksiyon işlemleri sırasında kaliteli sperm seçimini kolaylaştıran bir araçtır.

Sağlıklı Sperm Seçimi Kimler İçin Gerekli?

PICSI DISH yöntemi, özellikle birtakım özel durumlar için uygundur. Daha önce düşük döllenme oranları yaşamış çiftler bu teknikten fayda görebilir. Aynı şekilde, embriyo kalitesi düşük olan vakalarda bu yöntem tercih edilir. Sperm morfolojisi kötü olan ve hareket kabiliyeti düşük spermler için de PICSI DISH ideal bir çözümdür. Dondurulmuş ve kalitesi düşmüş spermlerin kullanılması gereken durumlarda da bu yöntem önerilir. Tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan çiftler için de sağlıklı sperm seçimi bu yöntemle mümkündür. Böylece çiftler daha sağlam temeller üzerine gebelik şansını artırabilir.

Erkek Kısırlığında Sağlıklı Sperm Seçimiyle Gebelik Şansının Artırılması

Erkek kısırlığında sağlıklı sperm seçimi gebelik şansını artırabilir. Yüksek kaliteli spermler kullanıldığında, embriyo kalitesi ve gebelik oranları önemli ölçüde yükselir. Özellikle az sayıda veya problemli spermleri olan çiftler için, doğru sperm seçimi hayati önem taşır. PICSI DISH yöntemi, sperm seçiminde ön plana çıkan teknikler arasında yer alır. Bu yöntemle:

 • Döllenme kapasitesi yüksek spermler belirlenir
 • Genetik olarak sağlam spermler seçilir
 • Embriyo kalitesi artar
 • Gebelik kaybı oranları düşer

Sonuç olarak, doğru tekniklerle seçilen spermler, sağlıklı gebelikler için büyük bir fark yaratır.

PICSI DISH Yönteminin Erkek Kısırlığında Sağladığı Temel Avantajlar

PICSI DISH yöntemi, erkek kısırlığında önemli yararlar sağlar. Öncelikle, bu teknik olgun spermatozoaların seçimini kolaylaştırır. Böylece sperm kalitesi artar ve DNA hasarı minimize edilir. Ayrıca, bu yöntem kromatin bütünlüğünü artırarak DNA’nın daha iyi paketlenmesini destekler. Bu da embriyo kalitesini yükselterek implantasyon şansını arttırır. Sonuç olarak, canlı doğum oranlarında gözle görülür bir iyileşme sağlar.

 • Artan kromatin bütünlüğü
 • Daha iyi DNA paketleme
 • Azaltılmış anöploidi riski

PICSI DISH, özellikle ileri yaşta olan çiftler ve daha önce ICSI tedavisi başarısız olan hastalar için ideal bir seçenektir. Dolayısıyla bu yöntem, tedavi sürecinde önemli bir rol oynar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2nd Opinion
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
2nd Opinion