Serbest Fetal DNA Testi Nedir, Ne Amaçla Yapılır?

Serbest Fetal DNA Testi Nedir Ne Amacla Yapilir

Serbest fetal DNA testi, anne kanından elde edilen fetal DNA’nın analiz edilmesi işlemidir. Genellikle gebelik sırasında uygulanır ve genetik anomalilerin tespit edilmesine olanak sağlar. Özellikle Down Sendromu gibi durumların erken teşhisinde büyük önem taşır.

Dahası, bu test invaziv olmayan bir yöntem olarak tercih edilir. Riskli tıbbi müdahalelere gerek kalmadan genetik bilgilere ulaşılmasını sağlar. Böylece hem annenin hem de fetüsün sağlığı için güvenli bir seçenek sunar. Sonuç olarak, serbest fetal DNA testi, perinatal hastalıkların yönetiminde kritik bir rol oynar.

Fetal DNA Testinin Temel İşlevleri ve Kullanım Alanları

Serbest fetal DNA testi, hamilelik sürecinde anne kanından alınan fetal DNA parçalarını analiz eder. Bu sayede, fetüsün genetik sağlığı hakkında bilgi sahibi olunur. Test, genellikle non-invaziv bir yöntemdir ve annenin kan örneği üzerinden gerçekleştirilir.

Çoğunlukla kromozomal bozuklukların tespiti amacıyla kullanılır ve amniyosentez gibi daha riskli işlemlere alternatif olarak öne çıkar. Bu testin uygulanma nedenleri arasında yüksek doğruluk oranları ve düşük risk profilinin bulunması yer alır. Fetal DNA testi, özellikle aşağıdaki genetik durumların tespiti için kritik öneme sahiptir:

 • Trizomi 21 (Down sendromu)
 • Trizomi 18 (Edward sendromu)
 • Trizomi 13 (Patau sendromu)
 • Cinsiyet kromozomu anomalileri
 • Diğer genetik bozukluklar

Bunlarla birlikte, test sonuçlarının yüksek hassasiyet taşıması, yanılgıları azaltırken doğruluk oranını artırır. Testin sonuçları risk seviyesine göre düşük veya yüksek olarak raporlanır.

Düşük riskli sonuçlar, fetüsün incelenen hastalıklardan etkilenmediği anlamına gelirken, yüksek riskli sonuçlar daha detaylı incelemeleri gerektirebilir. Bu durumda, genellikle daha kesin sonuçlar elde etmek amacıyla invaziv testler önerilir.

Özetle, serbest fetal DNA testi, hamilelik döneminde önemli bir tarama aracı olarak hizmet verir ve genetik sağlık değerlendirmelerinde etkili bir yöntemdir.

Fetal DNA Testi Uygulama Yöntemleri

Fetal DNA testi, anne adaylarının gebelik sürecinde uygulayabileceği iki temel yöntem üzerinden gerçekleştirilir. Bunlar non-invaziv ve invaziv testlerdir.

Non-invaziv Prenatal Test (NIPT):

 • Anne adayının kan örneği üzerinden yapılır.
 • Genetik anormalliklerin saptanmasına imkan tanır.
 • Özellikle trizomi 21 gibi bazı durumları belirlemek için etkilidir.
 • Test, gebeliğin 10. haftasından sonra uygulanabilir.

İnvaziv Prenatal Testler:

 • Bebeğin genetik materyalini doğrudan elde etmeyi amaçlar.
 • Amniyosentez ve Koryonik Villus Örneklemesi olmak üzere iki çeşidi vardır.
 • Amniyosentez, 15. ile 20. haftalar arasında; Koryonik Villus Örneklemesi ise 10. ile 13. haftalar arasında yapılır.
 • Her iki test de genetik analiz için detaylı bilgi sağlar.

Her iki test yöntemi de genetik bozuklukların erken teşhisinde önemli faydalar sunar. Ancak her testin getirdiği riskler ve yararlar dikkatle değerlendirilmelidir. Özellikle invaziv testler, düşük riski taşıyabilir. Bu yüzden her testin uygulanması, doktor kontrolünde ve yarar-zarar analizi yapılarak tercih edilmelidir.

Fetal DNA Testinin Önemi ve Uygulanma Nedenleri

Serbest fetal DNA testi, anne karnındaki bebeğin genetik sağlığını değerlendirir. Bu test, anne adayının yaşının ileri olması gibi risk faktörleri taşıyan durumlar için önerilir. Ailede genetik hastalık geçmişi bulunması durumunda, bu testin uygulanması özellikle önem kazanır.

Genetik bozukluklar ve doğumsal anomali risklerini erken dönemde belirleyebilir. Böylece, gerekli tıbbi müdahaleler ve önlemler zamanında planlanabilir. Anne ve bebek sağlığının korunmasında etkili bir araç olan bu test, potansiyel riskleri minimize eder ve sağlıklı bir gebelik sürecine katkı sağlar.

Serbest Fetal DNA Testinin Güvenilir Uygulanışı

Serbest fetal DNA testi, hamilelik döneminde yapılan kritik bir genetik taramadır. Bu testin güvenilir sonuçlar vermesi için, anne plazmasında yeterli miktarda fetal cfDNA bulunması şarttır. Testin başarısını etkileyebilecek bazı faktörler şunlardır:

 • Gebelik haftası: Testin 10. gebelik haftasından önce yapılması, fetal fraksiyonun yetersiz kalmasına yol açabilir.
 • Numune toplama ve işleme: Yetersiz veya hatalı numune toplama teknikleri sonuçların güvenilirliğini düşürebilir.
 • Anne faktörleri: Obezite ve düşük moleküler ağırlıklı heparin kullanımı gibi durumlar, fetal cfDNA miktarını azaltabilir.
 • Gebelik türü: İn vitro fertilizasyon ve çoğul gebelikler, test sonuçlarını etkileyebilir.

Bunlar dikkate alındığında, serbest fetal DNA testi, özellikle trizomi 21, 18 ve 13 gibi genetik rahatsızlıkların tespitinde yüksek hassasiyet sunar. Toplam yanlış pozitif sonuç oranı bu test için oldukça düşüktür.

Ancak cinsiyet kromozomu anöploidileri, özellikle Turner Sendromu tespitinde daha düşük saptama oranlarına sahiptir. Bu bilgiler, testin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanmasında büyük önem taşır.

Başarısız Serbest Fetal DNA Test Sonuçlarının Yönetimi

Serbest fetal DNA testi, zaman zaman başarısız olabilir. Böyle durumlarda çeşitli yönetim stratejileri devreye girer. İlk olarak, testin tekrarı yaygın bir çözüm olarak öne çıkar.

Tekrar numune gönderilmesi, daha kesin sonuçlar elde etmeyi amaçlar. Alternatif olarak, eğer daha önce yapılmamışsa, standart bir serum tarama testi uygulanabilir. Ayrıca, detaylı bir ultrason da teşhis için önerilebilir.

Yüksek riskli gebeliklerde, cfDNA testinden sonuç alınamaması durumunda invaziv yöntemlere başvurulabilir. Bu yöntemler şunları içerebilir:

 • Koryon villus örneklemesi
 • Amniyosentez
 • Kordosentez

Başarısızlık ve hatalı sonuçların nedenleri çeşitlidir. Bunlar arasında en yaygın olanlar:

 • Sınırlı plasental mozaisizm
 • Ölen ikiz varlığı
 • Anne mozaisizmi
 • Anne kanseri
 • Teknik sorunlar

Yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar bu faktörlerden kaynaklanabilir. Yanlış pozitifler, olmayan bir hastalığı varmış gibi gösterebilirken; yanlış negatifler, mevcut bir hastalığı saptayamayabilir. Her iki durumda da doğru teşhis için alternatif testler ve yöntemler devreye sokulur.

Serbest Fetal DNA Testi ile Down Sendromu Risk Değerlendirmesi

Serbest fetal DNA testi, Down sendromu riskini belirlemek için kullanılan önemli bir araçtır. Pozitif bir test sonucu, fetüsün Down sendromlu olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir. Bu olasılık genellikle yüzde 90’dan azdır.

Özellikle 35 yaş ve üstü hastalarda Down sendromu için pozitif tarama sonuçlarının yüzde 87, Trizomi 18 için ise yüzde 63 oranında risk taşıdığı bilinir. Bu testler, aşağıdaki oranlarda risk belirtir:

 • Down sendromu: %87
 • Trizomi 18: %63

Ayrıca, negatif sonuç alan hastalar da normal fetüs olasılığının yüksek olduğunu, yani yüzde 99.9’dan fazla olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Ancak bu sonuçlar, Down sendromu riskini tamamen dışlamaz. Bu nedenle test sonuçları, genetik danışmanlık ve olası ek testlerle desteklenmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2nd Opinion
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
2nd Opinion