Mikro-TESE Nedir? Kimlere Nasıl Yapılır?

Mikro TESE Nedir Kimlere Nasil Yapilir

Mikro TESE, erkeklerdeki kısırlık problemlerine çözüm sunan önemli bir tıbbi müdahaledir. Genetik analizlerle desteklenen bu yöntem, sperm üretimi olmayan bireyler için umut ışığı olmuştur. İşlem sırasında, testislerden mikroskobik bir cerrahi yardımıyla sperm elde edilir. Başarılı bir ekstraksiyon sonrasında, elde edilen sperm hücreleri yeterli kalite ve sayıya ulaştığında dondurularak saklanabilir. Böylece, Mikro TESE tedavisinden yararlananlar gelecekteki üreme planları için önemli bir adım atmış olurlar. Bu yöntem, çocuk sahibi olma şansını artırarak birçok çiftin yüzünü güldürmektedir.

Mikro TESE Nedir?

Mikro TESE, kısırlık sorunu yaşayan erkekler için önerilen bir cerrahi yöntemdir. Menide sperm bulunmayan, yani azospermi durumu olan hastalar bu işlemle tedavi edilir. Mikroskop yardımıyla testis dokusundan sperm elde edilme süreci, genel anestezi altında gerçekleştirilir. İşlem sırasında testis dokusuna müdahale edilir ve sperm kanalları detaylı bir şekilde incelenir. Başarılı bir mikro TESE operasyonu, sperm üretimi olmayan hastalar için üreme şansını artırır. İşlem süresince dikkatle sperm kanallarından en uygun olanları seçilir. Bu yöntemle elde edilen sperm hücreleri daha sonra üreme tedavilerinde kullanılmak üzere saklanır. İşlemin riskleri arasında:

 • Kanama
 • Enfeksiyon

Operasyon sonrası ağrı bulunmaktadır. Hastaların, cerrahi sonrası dönemde doktor önerilerine uymaları önemlidir. Mikro TESE, kısırlık tedavisinde önemli bir adım olarak görülmektedir ve birçok çift için umut kaynağı olmuştur.

Mikro TESE Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

Mikro TESE, özellikle sperm üretimindeki engeller nedeniyle sperm hücresi bulunmayan erkekler için uygundur. Genetik incelemelerle desteklenen bu süreçte, Y kromozomundaki AZF bölgesinin durumu kritik önem taşır. Bu bölgede eksiklikler sperm üretimini olumsuz etkileyebilir. Ancak bazı durumlarda Mikro TESE yöntemiyle sperm elde etmek mümkün olmaktadır:

 • Testislerde sperm üretimi olmayan durumlar
 • Sperm kanallarında tıkanıklık veya hasar bulunan haller
 • Hormonal bozuklukları olan bireyler
 • Kanser tedavisi sırasında radyasyona maruz kalan erkekler

Bu tedavi, sperm kanalları doğuştan bulunmayan veya enfeksiyon gibi nedenlerle zarar görmüş erkekler için de geçerli bir çözüm sunar. İlaç kullanımı ya da radyasyon gibi faktörler sperm üretimini durdurduğunda, Mikro TESE sperm elde etme ihtimali sağlar. Sonuç olarak, bu tedavi yöntemi, çocuk sahibi olma şansını artırmak isteyen pek çok erkeğe umut olmaktadır.

Mikro TESE Ameliyatının Gerçekleştirilme Süreci

Mikro TESE ameliyatı detaylı bir işlem gerektirir. Öncelikle, hastanın tamamen rahat olması sağlanır, bu nedenle genellikle genel anestezi altında yapılır. Operasyon, testis dokusuna zarar verme ihtimalini azaltacak özel bir mikroskop kullanılarak gerçekleştirilir. İnceleme aşamasında, testis dikkatle açılır ve sperm üreten tüpler mikroskop altında büyütülerek incelenir. Bu süreç, sperm kanallarının net bir şekilde görülmesini sağlar ve canlı sperm hücreleri belirlenebilir.

Anestezi Türleri:

 • Genel anestezi
 • Lokal anestezi
 • Spinal anestezi

Cerrahi Aşamalar:

 • Testise ulaşmak için 2-3 cm kesi yapılır.
 • Testis dokusu açılır ve mikroskopla detaylı inceleme yapılır.
 • Sperm üreten tüplerden örnekler alınır ve embriyologlar tarafından hemen incelenir.

Operasyon sonrası, hastalar genellikle ağrı hissetmezler. Ameliyat sonrası hafif ağrılar, basit ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. Hastaların konforu ve iyileşme sürecinin hızlanması için özel bir suspansuvar giydirilir. Bu süreç, hastanın hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahat etmesini sağlamak amacıyla önemlidir.

Klasik TESE ve Mikro TESE Arasındaki Temel Farklar

Klasik TESE işlemi, testiste geniş bir kesi yapılmasını gerektirirken, Mikro TESE daha minimal bir kesi ile gerçekleştirilir. İkinci yöntem, testisin iç yapısına zarar vermeden dikkatli bir şekilde sperm üreten kanalları seçmeye olanak tanır. Mikroskop kullanımı sayesinde, Mikro TESE’de sperm kanalları daha detaylı incelenir:

 • Mikroskop altında, kanalların daha dolgun ve geniş olanları belirlenebilir.
 • Normal saç telinin üç katı çapındaki kanalcıklar, daha yüksek büyütmelerde ayırt edilir.
 • Bu seçicilik, sperm elde etme şansını artırır.

Mikro TESE, testis dokusundan daha az örnek alınmasını sağlayarak, testis boyutları ve erkeklik hormonu seviyeleri üzerinde daha az etkili olur. Operasyon sonrası erkeklik hormonu düzeylerinde bir değişiklik gözlenmez. Ayrıca, mikroskop yardımıyla damar yapısı daha net görülebildiğinden, besleyici damarlar korunur ve testis sağlığı için olası riskler azaltılır. Bu özellikler, Mikro TESE’yi klasik yönteme kıyasla daha üstün kılar.

Mikro TESE Ameliyatına Hazırlık Süreci ve Hastaların Dikkat Etmesi Gerekenler

Mikro TESE, belirli hazırlıklar gerektiren özel bir cerrahi işlemdir. Bu süreçte hastaların dikkatli olması beklenir. Öncelikle, işlem öncesi dönemde cinsel perhiz sadece bazı durumlar için önerilir. Eğer menide az miktarda sperm bulunuyorsa, cerrahiye başlamadan önce meni örneği alınır.

 • Cinsel perhiz: Az sperm bulunan hastalar için önerilir.
 • İlaç kullanımı: Kan sulandırıcı ilaçlar, ameliyattan bir hafta önce kesilmelidir.

Sistemik hastalıkları olan bireylerin, cerrahi müdahaleye girmeden önce bu sağlık sorunlarının kontrol altında olması gerekir.

 • Sağlık kontrolü: Diyabet ve hipertansiyon gibi durumlar kontrol altında olmalıdır.

Bu hazırlıklar, Mikro TESE ameliyatının başarıyla gerçekleşmesi için elzemdir.

MikroTESE Operasyonunun Sperm Bulma Başarısı Üzerine Etkileri

MikroTESE yöntemi, azospermik erkeklerde sperm elde etme sürecinde belirli durumlara göre değişken başarı oranları göstermektedir. Yapılan araştırmalarda en yüksek başarı oranları, kabakulak sonrası azospermi gelişen erkeklerde kaydedilmiştir. Bu grupta yapılan müdahalelerde sperm elde etme oranı %100 olarak saptanmıştır. Diğer genetik kaynaklı sperm üretim bozuklukları da önemli sonuçlar ortaya koymaktadır:

 • İnmemiş testis vakalarında,
 • AZFc delesyonu olan bireylerde,
 • Klinefelter sendromu tanısı almış kişilerde,

başarı oranları %50’nin üzerinde tespit edilmiştir. İdiyopatik azospermi durumunda ise başarı oranı %31 olarak belirlenmiştir. Kliniğimizde gerçekleştirilen işlemler, bu oranlara benzer sonuçlar göstermektedir. Ayrıca FSH hormon seviyesinin, MikroTESE ile sperm bulunabilirliği üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Bu bulgu, FSH değerini düşürme yöntemlerinin sperm bulma başarısını artırmadığını gösteren meta-analiz çalışmalarıyla desteklenmektedir. Bu nedenle, FSH düşürme yöntemi Avrupa ve Amerika’da önerilmemekte ve kullanılmamaktadır.

Mikro TESE Ameliyatının Uygulanabilir Olduğu Durumlar

Mikro TESE yöntemi, özellikle azospermi durumu olan erkekler için tavsiye edilir. Azospermi, ejakulatta hiç sperm hücresi bulunmaması durumunu ifade eder. Bu tedavi, testislerde sperm üretiminin olup olmadığını mikroskopik düzeyde incelemek için kullanılır. Dolayısıyla, sperm üretiminin hiç olmadığı durumlarda Mikro TESE önemli bir çözüm sunar. Ancak, sperm üretimi normal olan fakat tıkanıklık nedeniyle dışarıya sperm çıkışı gerçekleşmeyen durumlarda Mikro TESE gereksizdir. Bu tip durumlarda:

 • Testisin rastgele bir yerinden doku örneği alınarak (TESE)
 • İğne yoluyla testis dokusundan sıvı-doku çekilerek (TESA)

sperm elde edilmesi daha uygun bir yöntem olacaktır. Mikro TESE, sadece sperm üretimi sıfır olan veya son derece düşük olan hastalara önerilir.

Mikro TESE Ameliyatının Önemli Olduğu Azospermik Hastalık Durumları

Mikro TESE yöntemi, özellikle belirli azospermik durumları olan hastalar için büyük önem taşır. Klinefelter Sendromu tanısı almış erkeklerde bu yöntemle sperm bulunma ihtimali yüzde elli civarındadır. Bu durum, genetik bir hastalık olup, testislerin gelişimindeki bozuklukları ifade eder. Ek olarak, kabakulak orşiti geçiren erkeklerde de bu yöntem sıklıkla başarı sağlar. Bu enfeksiyonun yol açtığı hasar, spermin bulunamamasına neden olabilir. Ayrıca, patolojik incelemede germ hücre aplazisi saptanan erkeklerde de Mikro TESE ameliyatı, yüksek oranda başarılı sperm elde edilmesini sağlar. İşte bu durumlar:

 • Klinefelter Sendromu
 • Kabakulak orşiti sonrası azospermi
 • Germ hücre aplazisi (Sertoli Cell Only)

Bu durumların her biri, Mikro TESE ameliyatının önemini artırır ve uygulanan tedavi yönteminin başarısında kritik bir rol oynar.

Mikro TESE Ameliyatının Bilinmesi Gereken Riskleri

Mikro TESE ameliyatı, çeşitli komplikasyonlar içerebilir. Enfeksiyon riski, cerrahi alanın steril olmamasından kaynaklanabilir. Ağrı, genellikle operasyon bölgesindeki hassasiyetten ötürü görülmektedir. Kanama, ameliyat sırasında damarların zarar görmesiyle meydana gelir. Bu tür riskleri minimize etmek için alınabilecek önlemler şunlardır:

 • Ameliyat sırasında kanama kontrolünün dikkatli yapılması
 • Ameliyattan sonraki ilk 24 saat boyunca buz uygulaması yapılması
 • Hasta için ilk günlerde hareketsizlik önerilmesi
 • Testislerin desteklenerek yukarıda tutulması
 • Sıkı iç çamaşırı kullanımı teşvik edilmesi
 • Gerekli durumlarda antibiyotiklerin reçete edilmesi

Bu önlemler, iyileşme sürecini hızlandırabilir ve komplikasyon olasılığını azaltabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2nd Opinion
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
2nd Opinion